indbo.png

Indboforsikring

Hjemmet er din trygge base. Men hvad gør du i tilfælde af brand, storm eller indbrud? Eller hvis du og familien kommer til skade på en ferierejse?

Hos Sønderjysk Forsikring tager vi hånd om hele husstanden. Derfor er vores indboforsikring ikke bare et standardprodukt. Den indeholder nemlig både ID-sikring, psykologisk krisehjælp og mange andre ydelser, som skal gøre livet mere enkelt og mere sikkert - både ude og hjemme. Få skræddersyet din indboforsikring til netop dér, hvor du er i livet; til det unge par, den store børnefamilie, den rejselystne single, den aktive senior eller en helt anden situation. 

Med en indboforsikring fra Sønderjysk Forsikring er hele din families private indbo altid dækket mod brand, vand og tyveri, og dækningen kan udvides med tilvalgsdækninger til dine behov. Hvis du også vil forsikre familiens bedste ven, kan du læse mere om vores hundeansvarsforsikring her.

Dækninger og tilvalgsdækninger i vores indboforsikring:

 • Ansvar - standard

  Dækker dig og din husstand mod erstatningskrav for skader på andre personer og andres ting eller dyr.

 • Retshjælp - standard

  Dækker dine udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister efter bestemte regler.

 • ID-sikring - standard

  Dækker hjælp til at forebygge og bekæmpe identitetstyveri. Eksempelvis afvisning af uberettigede krav samt stop af misbrug.

  Læs mere om ID-sikring her

 • Psykologisk krisehjælp - standard

  Dækker psykologisk bistand ved bestemte traumatiske hændelser som indbrud, trafikuheld, dødsfald m.m.  

  Læs mere om Psykologisk krisehjælp her

 • Ferierejsedækning - som udgangspunkt standard

  Dækker hele din husstand under ferierejser i EU samt Norge, Liechtenstein og Schweiz.

  Dækningen gælder eksempelvis ved sygdom, hjemtransport, erstatningsferie, forsinket fremmøde, overfald og meget mere. Læs den komplette beskrivelse af ferierejsedækningen i forsikringsbetingelserne.

  Hos os dækker din ferierejsedækning også skiferien.

  Det skal tydeligt fremgå af din police, om du har ferierejsedækning.

 • El-skade 1 - standard

  Dækker kortslutningsskader i hårde hvidevarer, radio, tv m.m.

 • El-skade 2 - standard

  Dækker kortslutningsskader i mobiltelefoner, computere, tablets m.m.

 • Udvidet elektronikdækning - tilvalg

  Hos Sønderjysk Forsikring tilbyder vi en udvidet elektronikdækning som tilvalgsdækning til din indboforsikring.

  Læs mere om udvidet elektronikdækning her

 • Ferierejsedækning, verden - tilvalg

  Hvis du rejser uden for EU og de øvrige lande, som er dækket af den almindelige ferierejsedækning for EU, har du brug for at udvide forsikringen til at omfatte resten af verden.

 • Afbestillingsforsikring - tilvalg

  Når Ferierejsedækningen er valgt, kan jeres indboforsikring udvides med en afbestillingsdækning. Den dækker det beløb, rejsearrangøren kan kræve betalt for afbestilling af bestilt ferierejse som følge af sygdom, ulykke eller død.

  Læs mere om afbestillingsdækningen her

 • Ekstra cykeldækning og cykelkaskodækning - tilvalg

  Ekstra cykeldækning: Såfremt standard cykeldækning på din indboforsikring ikke er tilstrækkelig, kan summen forhøjes ved at tilvælge ekstra cykeldækning.

  Cykelkaskodækning: Forsikringen kan udvides til at dække kaskoskader på cykler med en max værdi af kr. 60.000 - gælder dog ikke BMX cykler og moutainbikes.

  Læs mere om vores cykelforsikring her

 • Glas- og kummedækning - tilvalg

  Hvis du som lejer har ansvaret for brud, afskalning, ridsning og lignende på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og cisterner, håndvaske m.v., kan du udvide forsikringen til at omfatte sådanne skader.

 • Dækning af pludselig skade - tilvalg

  Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidigt og ikke over et tidsrum, som f.eks. vandskade forårsaget af dryp eller udsivning. Et eksempel kunne være, hvis du snubler på fortovet og taber dine briller, hvorved de går i stykker, så er brillerne omfattet af forsikringen, hvis du har tegnet en Pludselig skade-dækning.

 • El-hjælpemidler - tilvalg

  Dækningen benyttes, hvis du ønsker at medforsikre el-kørestol, el-scooter eller andre el-drevne invalidekøretøjer under forsikringen.

 • Antennedækning - tilvalg

  Dækningen benyttes, hvis du - som lejer - ønsker dine private antenner og paraboler meddækket under forsikringen.

 • Genstande uden forsikringssted - tilvalg

  Med dækningen udvides forsikringen til at dække golfudstyr og rideudstyr, der fast findes uden for forsikringsstedet. Dvs. udstyr der opbevares i f.eks. et klubhus eller på en rideskole, når det ikke er i brug.

 • Windsurfer og småbåde - tilvalg

  Windsurfer kan medforsikres, hvis værdien er maks. kr. 31.600 (2011 - indeksreguleret). For småbåde gælder, at standarddækningen
  på kr. 23.200 (2017) kan udvides med kr. 34.000(2017)

  Læs også om vores bådforsikring her

 • Gravstedsdækning - tilvalg

  Dækningen benyttes, hvis du ønsker skader på gravminder, gravmæler og planter dækket som følge af brand, tyveri og hærværk. Forsikringen dækker med indtil kr. 14.954 (2017- indeksreguleret) pr. forsikringsbegivenhed.

 • Løsøre, fritidslandbrug - tilvalg

  Med dækningen kan du forsikre løsøret i dit fritidslandbrug, som f.eks. dyr, produktbeholdninger, maskiner og redskaber.

 • Ansvar, fritidslandbrug - tilvalg

  Med dækningen udvides forsikringen til at omfatte dit erstatningsansvar som fritidslandmand under udøvelse af almindelig landbrugsproduktion. Udvidelsen er nødvendig, da den normale ansvarsdækning kun omfatter dit ansvar som privatperson.

 • Dækning af havetraktor 15 til 30 HK - tilvalg

  Dækningen udvider forsikringens standarddækning for havetraktorer fra 15 til 30 HK. Tillægsdækningen skal således benyttes, hvis du f.eks. har en havetraktor på 16 HK, som du ønsker omfattet af forsikringen.

 • Motorcrosser, golfcar samt ATV-køretøj - tilvalg

  Med dækningen udvides forsikringen for de uindregistrerede køretøjer, der er nævnt ovenfor. Dækningen omfatter brand-, vand- og indbrudskader.

 • Ansvar: Havetraktorer, motocrosser, golfcar og ATV-køretøj - tilvalg

  Med dækningen udvider du forsikringen med en ansvarsdækning for følgende uindregistrerede køretøjer: Pocket- og motocrosser med max 110 ccm, havetraktorer 15-30 hk, ATV-køretøjer med max 250 ccm samt golfcar. Ansvar for disse dækninger er ikke dækket under den almindelige ansvarsforsikring.

 • Fugle i voliere - tilvalg

  Med dækningen udvides forsikringen til at dække fugle i voliere. Dækningen omfatter brand-, vand- og tyveriskader.

 • Øvrige forhold - tilvalg

  Vi vil desuden gerne gøre dig opmærksom på, at du kan opnå en rabat på 20% på din Indboforsikring (Familiens Basisforsikring-2), hvis du har installeret en godkendt alarm med overførsel til alarmcentral. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at når rabatten ydes, er det et krav, at alarmen er tilsluttet, når boligen forlades. Alternativt vil erstatningen for tyveri blive reduceret med 20%.

  Vi anbefaler altid at du installerer alarm i dit hjem, da den præventive virkning mod inbrud er dokumenteret. Om du så ønsker at udnytte rabatmuligheden eller blot glæder dig over den tryghed, en alarm giver, er helt op til dig.

  For en uddybende og fyldestgørende information om Indboforsikring henviser vi til vores forsikringsbetingelser. Du er også altid velkommen til at kontakte os i kundeservice på telefon 74 42 75 00.


icon_Sygdom.png

Ekstremsport? Selvfølgelig! 
Du og din familie kan få lige præcis den tryghed og dækning i har behov for.

Se alle
id_sikring.png

Gratis hjælp til at forebygge, opdage og begrænse misbrug af din identitet.

Læs mere
elektronikdaekning.png

Læs her hvordan vi dækker dit tv, tablet, telefon og anden elektronik.

Læs mere
icon_brand.png

Besøg en af vores filialer i Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder eller Odense.

Find os