Ulykkesforsikring

Få et tilbud

Ulykkesforsikring

Få et tilbud
Ulykkesforsikring - mand er væltet på cykel og kommet til skade. Tryghed døgnet rundt. Dækning af tandskader.

Vælg den rigtige ulykkesforsikring

Ved ulykkestilfælde kan du få erstatning allerede ved en méngrad på 5%.

Se alle dine fordele

Få en god ulykkesforsikring, der passer til dit liv

Hvis uheldet sker, giver en god ulykkesforsikring en ekstra tryghed i hverdagen. Hos os kan du tilpasse din ulykkesforsikring efter, hvordan du lever dit liv med en række tilvalg.

Du kan bl.a. tilvælge strakserstatning. Den fungerer som et plaster på såret, hvis du kommer ud for en dækningsberettiget ulykke og får et knoglebrud, total overrivning af akillessene, overrivning af sideledbånd eller delvis eller hel overrivning af korsbånd (se under tilvalg hvilke knoglebrud, som er dækket). Med strakserstatning kan du få en erstatning på 15.000 kr. i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Ulykkesforsikringen indeholder

Heltids- eller fritidsulykke

Heltidsulykkesforsikring dækker 24 timer i døgnet, uanset om du kommer ud for en ulykke på arbejdspladsen, i hjemmet, ved frivilligt arbejde eller i forbindelse med vennetjenester. Hvis du arbejder under 30 timer om ugen, skal du have en heltidsulykkesforsikring.

Har du en heltidsulykkesforsikring, og er du udsat for en dækningsberettiget skade på dit arbejde, vil du både kunne få erstatningen gennem din arbejdsgiver og din heltidsforsikring.

Fritidsulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade i din fritid. Hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen og er dækket af en arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, kan en fritidsulykkesforsikring være nok for dig. Du skal dog være opmærksom på, at ved denne forsikring kan du risikere ikke at være dækket ved f.eks. forenings- og klubarbejde, eller hvis du hjælper din nabo, familie eller venner, uanset om det er lønnet eller ej.

Invaliditetsdækning

Invaliditetssummen afgør størrelsen på din erstatning, hvis du får et varigt mén som en direkte følge af en ulykke.

Det varige mèn fastsættes på grundlag af skadens medicinsk art. Ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker.

Det varige mèn fastsættes efter den vejledende mèntabel udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fastsættelsen af det varige mèn sker på baggrund af sagens oplysninger, herunder lægejournaler og erklæringer, som er udfærdiget sammen med dig og en læge.

Ulykkesforsikringen tegnes med en méngrad på mindst 5% – og du får som udgangspunkt dobbelterstatning ved varigt mén på 30% eller derover.

Tandskadedækning

Dækker dine tandskader (ikke tyggeskader), hvis de er opstået som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, zoneterapeut og akupunktør (efter lægelig vurdering).

Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog maks. til méngraden er fastsat, og aldrig længere end til 1 år efter ulykkesdagen.

Tilvalg - hvis du vil være bedre dækket
Strakserstatning

Strakserstatning er en økonomisk hjælp, som bliver udbetalt i forbindelse med en skadehændelse – som et plaster på såret.

Du kan få en strakserstatning, hvis du er blevet udsat for en dækningsberettiget skade og får knoglebrud*, total overrivning i akillessene, total overrivning af sideledbånd eller delvis eller hel overrivning af korsbånd. Erstatningen er 15.000 kr. pr. skadehændelse og den udbetales, uanset om du får varige mén. Du kan kun modtage én erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få fire erstatninger, hvis du brækker samme knogle fire gang på et år.

Hvis du ønsker at tilvælge en strakserstatning til dit barn, kan det tilvælges til børneulykkesforsikringen.

* Ved knoglebrud er følgende dækket af strakserstatningen: Kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled og mellemhånd/håndrod, kæbe, nakke og ryg, bækken, hofte og haleben samt lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl.

Farlig sport

Hvis du f.eks. dyrker motorcross/gocart, dykning, faldskærmsudspring, flyvning og andet farlig sport, skal du tilvælge en dækning for Farlig Sport. Læs mere

Dækning ved død

Dækning ved død er en dækning, der tilfalder nærmeste pårørende, medmindre andet er valgt. Dødsdækningen kommer kun til udbetaling, hvis det er sket som følge af en ulykke.

Fakta og betingelser - hvis du vil vide endnu mere

Her kan du få styr på detaljerne i forsikringen.

  • Faktaark samler relevant information og giver dig et hurtigt overblik. Se faktaark for ulykkesforsikring.
  • Betingelser indeholder alle detaljer vedrørende ulykkesforsikringen. Se betingelser for ulykkesforsikring.

Hvis du allerede er kunde, kan der være andre betingelser gældende. Du kan få et overblik over dine forsikringer på Min side.

OBS: En ulykkesforsikring må ikke forveksles med en livsforsikring eller en invalidepension, der normalt også dækker ved sygdom. Det kan du læse mere om her.

Vil du have et tilbud på en ulykkesforsikring?

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Hidden
Hidden
Er du kunde i forvejen?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Fri adgang til online lægehjælp

Har du din indboforsikring hos Sønderjysk Forsikring kan du nu gå til lægen hjemmefra med Hejdoktor lige ved hånden. 7 dage om ugen. Det er en ekstra skadesforebyggende fordel, som giver tryghed i en travl hverdag, uden at det koster dig ekstra. Samtidig slipper du for lange telefonkøer og ventetid i venteværelset.

Læs mere

Spørgsmål og svar om ulykkesforsikringen

Hvad er en ulykke?

En ulykke er en pludselig hændelse, som medfører en personskade. Det kan f.eks. være, at du snubler på fortovet og brækker et ben. Herefter kan du have behov for behandling eller genoptræning, som din ulykkesforsikring dækker. Hvis du får et varigt mén, har du mulighed for at få erstatning.

Hvad er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring giver tryghed i hverdagen. Den dækker dig, hvis du kommer til skade efter et uheld eller en ulykke. Din dækning er afhængig af, om du har valgt fritidsulykkesforsikring eller heltidsulykkesforsikring.

Hvis du ikke har en ulykkesforsikring og kommer til skade, kan du desværre ikke få en erstatning. Det kan ændre dit liv og din økonomi, hvis du ikke har forsikret dig mod skader og varige mén. Derfor anbefaler vi, at du tegner en ulykkesforsikring, så du er sikret i tilfælde af et uheld eller en ulykke.

Hvad er mén?

Hvis du har fået en personskade i forbindelse med en ulykke, kan du risikere at få varige helbredsmæssige følger – også kaldet varigt mén. Et varigt mén er noget, som du skal leve med resten af livet. Jo mere alvorlige følgerne er efter skaden, jo højere er din méngrad.

Méngraden fastsættes fra 0-100%. Jo højere en méngrad, jo højere erstatning kan du få. Med vores ulykkesforsikrigng får du erstatning fra 5% méngrad og op efter. Din erstatning bliver beregnet ud fra den valgte forsikringssum, som står på din police. Kilde: Sundhed.dk

Din méngrad kan først endeligt vurderes, når du er færdigbehandlet, og din tilstand ikke har ændret sig. Derfor kan der gå op til et års tid efter ulykken, før méngraden kan fastsættes. Se méntablen på Retsinformation.dk

Hvilken type behandling dækker ulykkesforsikringen?

Ulykkesforsikringen giver dig adgang til forskellige behandlingstyper, f.eks. fysioterapi og kiropraktik efter en lægelig vurdering.

Er det lovpligtigt at have en ulykkesforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at tegne en ulykkesforsikring, men det kan være en god idé at have den. Hvis du ikke har en ulykkesforsikring og kommer til skade efter en ulykke eller et uheld, kan du ikke få erstatning.

Desuden er det en god idé at tegne ulykkesforsikring til resten af din husstand også, herunder dine børn. Læs mere om børneulykkesforsikringen.

Hvad er forskellen mellem en heltids- og en fritidsulykkesforsikring?

Når du vil forsikre dig imod ulykker og skader, kan du hos Sønderjysk Forsikring vælge mellem en heltids– og en fritidsulykkesforsikring. 

  • Heltidsulykkesforsikringen dækker dig ved uheld og ulykker døgnet rundt. Det betyder, at du er dækket, når du er på arbejde og i din fritid.
  • Fritidsulykkesforsikringen dækker dig i din fritid. Det betyder, at du kun er dækket, når du ikke er på arbejde. Fritidsulykkesforsikring dækker dig dog ikke, hvis du hjælper andre, f.eks. dine venner eller den lokale frivillige forening.

Husk desuden at tegne en børneulykkesforsikring til dine børn.

Hvor og hvornår dækker min ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen dækker i hele verden (dog maks. 2 år ved rejser og ophold uden for Danmark).

Du vælger selv, om din ulykkesforsikring skal dække hele døgnet (heltidsulykkesforsikring) eller kun i fritiden (fritidsulykkesforsikring).

Husk desuden at tegne en børneulykkesforsikring til dine børn.

Dækker ulykkesforsikringen farlige sportsgrene?

Som udgangspunkt dækker ulykkesforsikringen ikke farlige sportsgrene. Det kræver derfor, at du tilvælger en farlig sport tilvalgsdækning, hvis du f.eks. dyrker motorcross, dykning med trykflaske, faldskærmsudspring, flyvning og andet farlig sport. Læs mere.

Hvad er en strakserstatning?

Strakserstatning er en tilvalgsdækning, der fungerer som et plaster på såret.

Strakserstatning omfatter knoglebrud på kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled og mellemhånd/håndrod, kæbe, nakke og ryg, bækken, hofte og haleben samt lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl. Desuden er total overrivning af akillessene, delvis eller hel overrivning af korsbånd samt total overrivning af sideledbånd i knæet omfattet.

Hvis noget af overstående sker for dig, og du har tilvalgt strakserstatning, kan du få udbetalt et engangsbeløb på 15.000 kr. pr. skadesbegivenhed, som kompensation. Du kan kun modtage en erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få flere erstatninger, hvis du brækker samme knogle flere gange på et år.

Hvis du senere får fastsat en méngrad på baggrund af skaden, bliver din strakserstatning ikke fratrukket den endelige erstatning.

Hvad er en invaliditetssum?

Invaliditetssummen er det, som du får udbetalt, hvis du får varig mén efter en ulykke. Invaliditetssummen fastsættes i samråd med dig, når du bestiller din ulykkesforsikring.

F.eks. kan du komme ud for en ulykke og få 10% varigt mén. Med en invaliditetssum på 1 mio. kroner, vil det give dig 100.000 kr. udbetalt.

Hvis et varigt mén er over 30%, så fordobler vi erstatningen.

Kan jeg få 15% i samlerabat med en ulykkesforsikring?

Du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikringen med 2 af følgende forsikringer:

Dækker ulykkesforsikringen også ved sygdom?

Ulykkesforsikringen dækker kun ved ulykker og behandling af skader som følge af ulykker. Ved en ulykke forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

I forbindelse med dækning ved sygdom kan du læse mere om vores forskellige sundhedsforsikringer her.

Hvad koster en ulykkesforsikring?

Prisen på en ulykkesforsikring er individuel og afhænger af flere faktorer. Det afhænger bl.a. af din alder, dit erhverv samt valg af dækninger. Du kan f.eks. tilvælge farlig sport dækning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Skal jeg betale ekstra, hvis jeg kører motorcykel eller knallert?

Kørsel på motorcykel og knallert er omfattet af ulykkesforsikringen. Vær opmærksom på, at hvis du dyrker en farlig sportsgren som f.eks. motorløb, så skal du have en tilvalgsdækning i farlig sport.

Hvordan anmelder jeg en skade på min ulykkesforsikring?

Alle skader på din ulykkesforsikring skal anmeldes via Min side. Læs mere her.

Farlig sport kræver særlig dækning

Motorløb, boksning, river rafting, faldskærmsudspring – det er fedt at leve det aktive liv. Er du typen, der elsker at mærke livet og suset gennem farlige sportsgrene? Så skal du huske at udvide din ulykkesforsikring med en dækning for farlig sport.

Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning, så du kan nyde livet og prøve grænser af – præcis som du vil.

Læs mere

Har du brug
for hjælp?

Vi sidder altid klar ved telefonen til at vejlede dig.

Ring til os

98 98 98 98

Eller log ind på Min side

Log på Min side