Husforsikring

Husforsikring

Hurtig hjælp hvis der sker noget med dit hus

Hjemmet er din trygge base. Derfor tager vi hånd om hele familien, hvis uheldet er ude. Dit indbo er forsikret i tilfælde af brand, vand og tyveri, ligesom du er ansvars- og retshjælpsforsikret.

Men vores indboforsikring er ikke bare et standardprodukt. Du får nemlig også ID-sikring, Web Clean-up og psykologisk krisehjælp, som kan gøre livet mere enkelt og mere sikkert – både ude og hjemme.

Du kan også tilvælge særlige dækninger, f.eks. udvidet elektronikdækning, ekstra cykel dækning eller rejseforsikring. Valget er dit, for forsikringen og dækningen skal passe til dig og din husstand.

Vi er med dig hele vejen – også når skaden sker.

Claus Dam / Salgsdirektør

Claus Dam Salgsdirektør

Husforsikringen indeholder

Brand og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger, der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Tilvalg - hvis du vil være bedre dækket
Anden bygningsskadedækning

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Rådskade

Rådskadedækning på de skjulte bygningsdele, du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledningsdækning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Udvidet husdækning

Udvidet husdækning dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud. (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder). Samt vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Fakta og betingelser - hvis du vil vide endnu mere

Her kan du få styr på detaljerne i forsikringen.

  • Faktaark samler relevant information og giver dig et hurtigt overblik. Se faktaark for husforsikring.
  • Betingelser indeholder alle detaljerne i din forsikring. Se betingelser for husforsikring.

Hvis du allerede er kunde, kan du få et overblik over dine forsikringer på Min side.

Husk at du skal fortælle os…

  • hvis du foretager ombygninger eller ændringer af dit hus (f.eks. montering af solceller eller solfangere), da det kan have betydning for din forsikringsdækning.
  • hvis dit hus er fredet eller bevaringsværdigt (f.eks. bindingsværk af egetræ), så kan du nemlig sikre dig, at huset bliver opført med tilsvarende materialer efter en skade.

Vil du have et tilbud på en husforsikring?

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Hidden
Hidden
Er du kunde i forvejen?

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Værd at vide

Hvordan får jeg 15% i samlerabat?

Du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikringen med 2 af følgende forsikringer:

Hvordan skifter jeg mine forsikringer til Sønderjysk Forsikring?

Det er ret nemt at skifte til Sønderjysk Forsikring, fordi vi klarer næsten det hele for dig. Der er 3 trin:

1) Vi gennemgår dine forsikringsbehov sammen – via telefon, møde eller mail.
2) Du får et forsikringstilbud, som du accepterer.
3) Vi klarer resten: Vi opsiger dine gamle aftaler, og tilmelder dig betalingsservice, hvis du ønsker det.

Er min garage og mit skur dækket?

Husforsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Er solceller dækket af husforsikringen?

Du kan få dit solcelleanlæg dækket, hvis du har oplyst om det. Dvs. det skal fremgå af din police.

Hvad betyder en ”udvidet” dækning?

Det betyder, at du er sikret i endnu flere tilfælde. Det er individuelt, hvad man ønsker, at forsikrer sig imod. Derfor får du nogle tilvalgs muligheder, som du selv bestemmer, om du vil have med.

Hvis du vælger en ”udvidet husforsikring”, vil du f.eks. også være dækket mod skader forvoldt af skadedyr.

Hvis du vælger en ”udvidet vandskadeforsikring”, vil du f.eks. også være dækket mod skader på grund af opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder.

Du kan se flere tilvalgsmuligheder ovenfor.

Skal jeg have en ny husforsikring, hvis jeg har købt eller bygget et nyt hus?

Hvis du har købt eller bygget et nyt hus, skal du have en ny husforsikring. Du er velkommen til at tage fat i os, så laver vi et tilbud til dig.

Skal jeg opsige min forsikring, hvis jeg har solgt mit hus?

Du skal informere os, hvis du har solgt dit hus. Men den nye ejer skal overtage husets brandforsikring. Derfor kan vi først annullere din husforsikring, når den nye ejers forsikringsselskab har sendt os en opsigelse.

Er jeg dækket, hvis jeg får skadedyr, som f.eks. rotter?

Du er dækket for skader forvoldt af skadedyr, hvis du har tilvalgt en ”udvidet” husforsikring.

Kan jeg få en ejerskifteforsikring hos Sønderjysk Forsikring?

Vi tilbyder desværre ikke en ejerskifteforsikring. Derfor anbefaler vi, at du spørger din ejendomsmægler, når du køber eller sælger hus.

Akut brug for hjælp?

Ved pludselig opstået skade har du ofte brug for hjælp øjeblikkelig. Derfor kan du altid få fat på vores taksatorer, der er klar til at hjælpe dig døgnet rundt. Kontakt os på tlf.  74 42 75 00.

Se akut hjælp