icon_Sygdom.png

Ulykkesforsikring

Der er desværre mange måder at komme til skade på. 

I forsikringsverdenen definerer vi en ulykke som ”en pludselig hændelse, som forårsager personskade”. Så kort kan det siges. Med en ulykkesforsikring hos Sønderjysk Forsikring, har du mulighed for at opnå dækning af udgifter til helbredende behandling f.eks. fysioterapi, et varigt mén eller i værste fald et dødsfald. 

Med ulykkesforsikringen har du altså muligheden for at få et "økonomisk plaster" i tilfælde af skader, der medfører varige mén på 5% eller derover -  ligesom en aftalt forsikringssum kan komme til udbetaling ved dødsfald. 

Hos Sønderjysk Forsikring sørger vi for den rigtige og tilstrækkelige hjælp, når ulykken sker.

Læs mere i vores forsikringsbetingelser eller ring til os på 74 42 75 00 for at høre nærmere.

Dækninger og tilvalgsdækninger i vores ulykkesforsikring:

 • Fritidsulykkesforsikring

  Dækker, hvis du kommer til skade i din fritid. Hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen og er dækket af en arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, kan en fritidsulykkesforsikring være nok for dig. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er dækket af denne forsikring ved f.eks. forenings- og klubarbejde, eller hvis du hjælper din nabo, familie eller venner, uanset om det er lønnet eller ulønnet.

  Læs mere om fritidsforsikring her

 • Heltidsulykkesforsikring

  Hvis du vil være dækket 24 timer i døgnet og i forbindelse med langt de fleste  aktiviteter, skal du tegne en heltidsulykkesforsikring. Den kommer desuden til udbetaling, hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde – også selvom du får erstatning fra en arbejdsskadeforsikring.

  Læs mere om heltidsulykkesforsikring her

 • Dækning ved invalititet - standard

  Når du tegner en ulykkesforsikring, fastsætter vi sammen invaliditetssummen. Det er det beløb, som afgør størrelsen af din erstatning, hvis du får et varigt mén, altså bliver invalid, som følge af en ulykke. 

  Varigt mén – eller invaliditet – er permanente helbredsmæssige skader, som forringer din livskvalitet på grund af gener, smerter eller psykiske eftervirkninger.

  Méngraden bliver fastlagt ud fra en vejledende tabel, som Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet. 

  Ulykkesforsikringen kan tegnes med en méngrad fra 5 %.

 • Tandskader - standard

  Forsikringen dækker tandskader (ikke tyggeskader), hvis der er tegnet dækning ved invaliditet.

 • Børn - standard

  Børn under 18 år kan forsikres på Familieulykkesforsikringen i lighed med forældrene. Børn er altid dækket hele døgnet, medmindre de har fritidsarbejde (se nedenfor). De børn, der måtte komme til, efter forsikringen er tegnet, skal noteres på policen med navn og cpr. nr., men du betaler kun for familiens første barn.

  Har dit barn fritidsarbejde, bør du udvide ulykkesforsikringen til at dække under erhvervsarbejde. Det gælder også, hvis dit barn hjælper naboen, familien eller andre med fx at slå græs eller med at skovle sne, og dit barn kommer til skade.

  Læs også om udvidet børnedækning her

 • Behandlingsudgifter - standard

  Det gælder f.eks. udgifter til fysioterapeut eller kiropraktor. 

 • Ekstremsport - tilvalg

  Ønsker du dækning ved Ekstremsport, som f.eks. motorcross/gocart, dykning, faldskærmsudspring, flyvning m.v., er det vigtigt, at du gør opmærksom på det, når du tegner forsikringen.

 • Dækning ved død - tilvalg

  På ulykkesforsikringen er der mulighed for at tegne en dødsdækning. Denne dødsdækning tilfalder nærmeste pårørende medmindre andet er valgt. Dødsdækningen kommer kun til udbetaling, hvis det er sket som følge af en ulykke.

 • Krydsulykke - tilvalg

  Er du ikke gift, kan der tegnes en krydsulykkesforsikring, hvis du ønsker, at dødsdækningen skal tilfalde din samlever.

 • Yderligere oplysninger

  En ulykkesforsikring må ikke forveksles med en livsforsikring eller en invalidepension, der normalt også dækker ved sygdom. Det kan du læse mere om her.

  Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne for ulykkesforsikring og for børneulykkesforsikring. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe til os på tlf.: 74 42 75 00.


krisepsykolog.png

Har du brug for hjælp efter en ulykke?

Læs mere
bil.png

Med en bilforsikring hos os har du fri kilometer, og med kaskoforsikring frit værkstedsvalg i Danmark.

Få mere info
indbo.png

Vores indboforsikring er ikke bare standard. Den indeholder bl.a. ID-sikring og psykologisk krisehjælp.

Få gode råd
icon_brand.png

Besøg en af vores filialer i Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder eller Odense.

Find os

Saml dine forsikringer og få 15% rabat.

Læs mere

Dækker dit barn ved farlig sport, forsikring ved visse kritiske sygdomme og méngradserstatning.

Læs mere