borneulykke.png

Børneulykkesforsikring

Ved du, at dit barn ikke er forsikret, hvis det kommer til skade i skolen eller institutionen?

Du skal selv sørge for, at dit barn er forsikret på legepladsen eller fodboldbanen. Hvis dit barn selv kommer til skade, f.eks. i skolen, er det siden 2012 ikke længere en selvfølge, at kommunens forsikring dækker. Derfor er det nødvendigt at tegne en forsikring til dit barn.

Med en Børneulykkesforsikring fra Sønderjysk Forsikring er dit barn også dækket under fritidsarbejde.

Ring til os, hvis du vil tegne en børneulykkesforsikring eller blot tjekke, om dit barns forsikringer er up-to-date.

Hvad dækker forsikringen?

Børneulykkesforsikringen dækker skader, som dit barn kommer ud for. Hvis dit barn er skyld i, at andre eller andres ting kommer til skade, dækker din families indboforsikring.
Se også vores udvidede børnedækning.

Læs mere i vores forsikringsbetingelser eller ring til os på 74 42 75 00 for at høre nærmere.

Børneulykkesforsikringen dækker:

 • Varigt mén - standard

  Forsikringen tegnes således, at der vil ske udbetaling allerede fra 5% varigt mén.

  Det er dig, der bestemmer hvilken forsikringssum, forsikringen skal tegnes med.

  Hvis dit barn er uheldigt og kommer ud for en ulykke og dermed får en skade, som medfører et varigt mén på 5% eller derover, vil du modtage en erstatning som svarer til barnets méngrad.

  Får dit barn en méngrad på 15% og har en forsikringssum på kr. 1.000.000,00. vil du få udbetalt en erstatning på kr. 150.000,00, som du og dit barn kan bruge, som I ønsker. Du skal ikke betale skat af denne erstatning.

 • Begravelseshjælp - standard

  Hvis det utænkelige sker og dit barn dør ved et ulykkestilfælde, kommer forsikringen til udbetaling. Forsikringen omfatter begravelseshjælp på kr. 25.000,00.

 • Tandskade - standard

  Denne dækning dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandlæge, som ikke er dækket af en skoletandpleje.

  En børneulykkesforsikring dækker helt konkret, hvis dit barn f.eks. mister eller ødelægger en tand i forbindelse med et ulykkestilfælde, og skaden først kan behandles i en senere alder, når barnet ikke længere er omfattet af den offentlige skoletandpleje.

 • Dobbelterstatning - standard

  Efter et ulykkestilfælde giver denne dækning dig ret til dobbelterstatning i tilfælde af dit barns varige mén, der er fastsat til 30% eller derover.

  Ved en forsikringssum på kr. 1.000.000,00 (på invaliditetsdækningen) og en méngrad på 30%, vil der normaltvis blive udbetalt kr. 300.000,00.

  Med dobbelterstatning vil dette beløb fordobles, og der udbetales 2x30% af kr. 1.000.000,00, som svarer til kr. 600.000,00.

 • Behandlingsudgifter - standard

  Denne dækning dækker de udgifter, du har afholdt til:

  • Rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, som, efter lægelig vurdering, har en helbredende effekt

  Den samlede godtgørelse af udgifterne er begrænset til kr. 21.677,00 pr. ulykkestilfælde (2015).

  Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog maksimalt til méngraden er fastsat og aldrig længere end til 1 år efter ulykkesdagen.

 • Hvad betegnes som en ulykke?

  Hos Sønderjysk Forsikring bruger vi den enkelte ulykkesdefinition: "En pludselig hændelse, der forårsager personskade"

  En børneulykkesforsikring - både med og uden udvidet dækning - gælder for børn under 18 år.

  Sønderjysk Forsikring tilbyder dækning for:

  • varigt mén fra 5% varigt mén

  • begravelseshjælp - kr. 25.000,00 (2015) (standarddækning)

  • erhvervsarbejde (standarddækning)

  • tandskade (standarddækning)

  • dobbelterstatning fra 30% varigt mén (standarddækning)

  • behandlingsudgifter (f.eks. behandling hos kiropraktor, fysioterapeut mm) (standarddækning)

  • udvidet dækning (tilvalgsdækning)

   • dødsfald

   • forsikring ved visse kritiske sygdomme

   • méngradserstatning ved sygdom

   • farlig sport (tilvalgsdækning)

   • passagerer på MC (standarddækning)

  Når du har tegnet en børneulykkesforsikring skal du være opmærksom på, at nogle typer skader kan være omfattet af andre typer forsikringer. F.eks. kan erstatning for varigt mén og/eller dødsfald også medføre erstatning fra evt. andre tegnede ulykkesforsikringer og gruppelivsforsikringer.


indbo.png

Vores indboforsikring er ikke bare standard. Den indeholder bl.a. ID-sikring og psykologisk krisehjælp.

Få gode råd
bil.png

Med en bilforsikring hos os har du fri kilometer, og med kaskoforsikring frit værkstedsvalg i Danmark.

Få mere info
rejse.png

Med en indboforsikring hos os er du som udgangspunkt også dækket på skirejsen i Europa.

Læs mere
borneulykke.png

Dækker dit barn ved farlig sport, forsikring ved visse kritiske sygdomme og méngradserstatning.

Læs mere

Besøg en af vores filialer i Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder eller Odense.

Find os

Saml dine forsikringer og få 15% rabat.

Læs mere