Sund vækst og stabil forsikringsdrift udligner svært investeringsår i 2022

Hos Sønderjysk Forsikring fortsætter den sunde vækst, der nu har kendetegnet selskabet i flere år. Et tab på investeringer udlignes med et flot forsikringsresultat. Samtidig fastholdes strategien med fokus på at udvikle og forbedre kundeoplevelsen – i hele landet.

Med en bruttopræmieindtægt på 782,3 mio. kr., der indeholder en stigning på 21,2% i forhold til 2021, et forsikringsteknisk overskud på 60,3 mio. kr. og en combined ratio på 92,5, er der god grund til at være tilfreds med forsikringsdriften. Men 2022 var samtidig et år med udfordringer på de finansielle markeder, og dermed et investeringsresultat, der udgjorde et tab på 57,1 mio. kr.

”Med krigen i Ukraine, energikrisen og den stigende inflation har investeringerne i 2022 været svære for alle, også for os. Det blev derfor et år, hvor vi måtte udligne de store udsving på de finansielle markeder med en stærk forsikringsforretning, så vi alligevel præsterede et positivt resultat på bundlinjen. Vi har altid fokus på at kunne balancere vækst og et solidt resultat, og det lykkes vi med igen i 2022, ikke mindst pga. en fornuftig kundeportefølje og en vækst i bruttopræmieindtægter på 21,2%,” fortæller adm. direktør Frank Abel, der alt-i-alt er godt tilfreds med årets resultat.

Målet er en nemmere og mere tryg hverdag for kunderne
Hos Sønderjysk Forsikring blev 2022 året, hvor der blev igangsat flere tiltag for den gode kundeoplevelse. Bl.a. blev kundeløftet ”hos os er du aldrig alene” implementeret, og kunderne fik adgang til en helt ny forbedret selvbetjening, Min side, som de selv kom med input til.

Dette uddyber Frank Abel: ”Med den nye selvbetjening og kundeløftet følger også fordele, der skal bidrage til en nemmere og mere tryg hverdag. Eksempler på dette er: Nem og hurtig tilbudsaccept og skadebehandling via Min side – et tilbud om at møde os der hvor det passer kunden bedst, hvad enten det er hjemme i privaten, på telefonen eller online via teams – samt nye fordele som adgang til online lægehjælp via indboforsikringen.”

Velkonsolideret med positive forventninger for fremtiden
Selskabets egenkapital har en positiv udvikling og udgør efter årets resultat 614,6 mio. kr. Dette giver Sønderjysk Forsikring et solidt kapitalgrundlag, der overstiger kapitalkravet til forsikringsselskaber knap tre gange – og er dermed et godt grundlag for fremtidig udvikling.

”Året 2022 har været et vigtig skridt i vores strategiplan mod 2025. Etableringen af afdelingen i København blev startskuddet på en endnu mere digital fremtid med tidssvarende digitale værktøjer til både kunder og medarbejdere. I 2023 supplerer vi med en afdeling for pris, produkt & analyse, så vi kan agere hurtigere og bedre på kundernes ønsker og adfærdstendenser, alt sammen for at styrke den samlede kundeoplevelse,” afslutter Frank Abel.

For yderligere information – kontakt venligst:
Adm. direktør Frank Abel på tlf. 20 58 22 57

Den fulde årsrapport for 2022 er tilgængelig her.

24. marts 2023