Find de nyeste årsrapporter

Her på siden kan du se årsrapporter og anden regnskabsinformation. Du finder også vedtægter og andre generelle informationer om Sønderjysk Forsikring.

Årsrapport 2023

Årsrapporten for 2023 afslører et usædvanligt år, hvor særligt frasalget af erhverv samt et ekstraordinært højt skadeserstatningsniveau har præget året på godt og ondt. Men også medarbejdernes kæmpe indsats under flere storme og en historisk voldsom stormflod fylder i billedet af 2023.  

Se årsrapporten her

Hos os er du aldrig alene – i hele landet

Sønderjysk Forsikring er dit forsikringsselskab, som altid hjælper dig godt videre, når du har haft en skade eller et uheld, uanset hvor i Danmark du bor.

Hver dag gør vi os umage for at give ”lidt ekstra” – både overfor dig som kunde og samarbejdspartner, men også overfor hinanden – fordi vi tror på, at det er i fællesskabet og i samspillet med hinanden, at vi finder de bedste løsninger.

Det er derfor, vi siger, hos os er du aldrig alene.

Se mere om os

Værd at vide

Persondatapolitik

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine persondata. Se vores persondatapolitik her.

Revisionsudvalg hos Sønderjysk Forsikring

Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1393 af 19. december 2011 om revisionsudvalg, som består af følgende bestyrelsesmedlemmer:

  • Ole Jespersen
  • Thomas Kragh
  • Suzette Nielsen

Bestyrelsen har udpeget Ole Jespersen som det uafhængige medlem af revisionsudvalget med tilstrækkelige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Bestyrelsens vurdering af det uafhængige medlems kvalifikationer er foretaget på baggrund af Ole Jespersen uddannelse, tidligere beskæftigelse, økonomiske ansvarsområder og ledelsesansvar.

Finanstilsynet

Du kan se seneste redegørelse fra Finanstilsynet her.

Forbehold for informationer på hjemmesiden

Vi gør os umage for at sikre, at informationerne her på hjemmesiden altid er opdaterede og korrekte, men Sønderjysk Forsikring indestår ikke for, at oplysningerne er udtømmende eller eksakte.

Oplysningerne på denne hjemmeside må ikke uden særskilt tilladelse kopieres eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Sønderjysk Forsikring kan ikke garantere for rigtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der fremgår af disse hjemmesider. Vi repræsenterer eller indestår ikke for oplysninger på sådanne tredjepart-hjemmesider.

Sønderjysk Forsikring er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af anvendelse eller adgang til denne hjemmeside. Det gælder både skader og tab, der opstår hændeligt som en direkte eller indirekte følge af brugen af hjemmesiden.

Denne ansvarsfraskrivelse, fortolkninger af den og eventuelle tvister, der opstår i relation til den, og som ikke kan løses i mindelighed, skal være undergivet dansk ret. Tvister skal afgøres af danske domstole uden mulighed for henvisning eller rekurs til udenlandske myndigheder, organisationer eller domstole.

Se mere om cookie og disclaimer.

Se mere om persondatapolitik.

Klager og ankenævn

Vi gør alt, hvad vi kan for vores kunder – også hvis vi bliver uenige. Hvis du er uenig med os i spørgsmål om dine private forsikringer, er det muligt at klage. Se her hvordan du gør.

Nyttige links om forsikringer og skadeforebyggelse

Her finder du links til en række andre hjemmesider, hvor du kan læse mere om forsikringer, om at forebygge skader og indbrud:

Forsikring og Pension

Det Kriminalpræventive Råd

Stop indbrud

UlykkesPatientForeningen

Samarbejdspartnere

Sønderjysk Forsikring arbejder sammen med forskellige partnere for at kunne give dig et endnu bedre forsikringstilbud.

Du kan se de forskellige samarbejdspartnere her.