Ordinær generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling hos Sønderjysk Forsikring G/S, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa tirsdag den 23. april 2024 kl. 18.00

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

  1. Bestyrelsens beretning om forsikringsselskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Direktionens forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse. (Årsrapporten kan hentes her).
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Forslag fra bestyrelsen eller delegerede.
  7. Eventuelt.

Det er alene selskabets delegerede, der har stemmeret.

Kun deltagelse med tilmelding
Ved eventuel deltagelse skal tilmelding ske senest den 16. april 2024 kl. 12.00 på telefon 98 98 98 98 eller på mail: tilmelding@soenderjysk.dk