Ledelse og struktur

Sønderjysk Forsikring har en delegeretforsamling, der er den øverste myndighed og repræsenterer vores kunder. Derudover er der en bestyrelse, bestående af 7-9 medlemmer. Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af den daglige ledelse.