Er dit hus klar til vintervejret?

Snevejr og hård frost kan medføre omfattende skader på din bolig. Taget kan brase sammen, vand- og varmerør kan sprænges, og i pludseligt tøvejr kan der opstå vandskader. Vi har samlet en oversigt over nogle af de vigtigste ting, du kan gøre, så dit hus kan stå distancen i de kolde vintermåneder.

Pas på med at skrue for meget ned for varmen på trods stigende energipriser.
Grundet de høje energipriser vælger mange husejere at skrue meget ned eller slukke helt for varmen. Men det kan blive dyrt, for det øger risikoen for frostskader. Derfor er det en god idé at holde en minimumstemperatur på 18 grader i din bolig. Hvis skaden sker, og det er selvforskyldt, fordi du har skruet for meget ned for varmen, skal du nemlig selv betale for skaderne.

Undgå frostskader

 • Giv huset et grundigt eftersyn og tjek tag, tagrender, inddækninger, skorsten, facade, sokkel, kloak, nedløb, vinduer og døre for defekter, revner og utætheder.
 • Tjek at ventilationskanaler ikke er tilstoppede, så de frit kan ventilere.
 • Luk for vandet til udendørsvandhaner, og tøm dem for vand.
 • Fjern blade og snavs, så smeltet sne og is frit kan løbe i nedløbsrøret.
 • Flyt udsatte ting indendørs, f.eks. havemøbler og krukker.
 • Hold alle rum i boligen opvarmet til minimum 18 grader.
 • Tjek vandrør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge, ved loftsrum, skunk eller som løber under gulvet.
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i huset, når der er hård frost.
 • Skal du af sted på vinterferie, så aftal med naboerne, at de holder øje med dit hus, mens du er væk.
 • Fjern sne og is fra tag, tagrender, nedløbsrør og omkring huset.

Snesikring

Store mængder sne på flade tage eller tage med lille taghældning kan få taget til at brase sammen. Især store mængder tøsne, der vejer mere end ny- eller frostsne, giver risiko for sammenstyrtning. Tø og regn kan øge vægten af sne med helt op til tre gange. Vores råd er derfor enkle:

 • Hold øje med snemængden på dit tag. Der bør ikke ligge mere end 30-40 cm sne jævnt fordelt på tagfladerne.
 • Hold skur og garage lukket i snevejr.
 • Tjek loft for sne med jævne mellemrum, når der er snevejr. Fygesne skal fjernes med en kost eller fejebakke, så isoleringen ikke bliver våd.
 • Husk at du som husejer har ansvaret for at fortov og gangarealer ved dit hus er ryddet for sne.

Tøbrud

Når temperaturen stiger fra minusgrader til plusgrader, er der tale om tøbrud, og så stiger risikoen for vandskader. Få tips til at undgå vandskader:

 • Fjern istapper og snedriver ved huset.
 • Fjern fygesne fra loftet, som kan forårsage skader.
 • Fjern sne fra tag, skur og drivhus med en kost.
 • Fjern blade og skidt fra tagrender og nedløbsrør, så smeltet sne og is kan løbe frit.
 • Fjern is, der blokerer afløb, kloakker og vandrette afløbsrender eller skotrender, hvor taget er samlet.
 • Hæv dine ting i kælderen op over jorden, så de ikke bliver skadet ved en evt. oversvømmelse.
 • Tjek kælderskakte, hvor sne i større mængder kan samle sig og medføre vandskader.

Har du fået en frost- eller vandskade?

Hvis du får brug for akut hjælp til en frostsprængning eller vandskade som følge af tøbrud, kan du anmelde din skade online døgnet rundt. Du kan også kontakte en af vores taksatorer uden for åbningstiden på tlf. 98 98 98 98.

Anmeld skade

Er du rigtigt forsikret?

Du skal have en husforsikring, som passer til lige præcis dine behov. Til husforsikringen har vi en række tilvalgsmuligheder, bl.a. udvidet vandskade dækker, som dækker hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud.

Læs mere om husforsikring

Har du brug
for hjælp?

Vi sidder altid klar ved telefonen til at vejlede dig.

Ring til os

98 98 98 98

Eller log ind på Min side

Log på Min side