Stormflod og oversvømmelse

Har du fået en skade under stormflod?

 • Har du en akut skade, skal du kontakte os på tlf. 98 98 98 98
 • Hvis din ejendom/indbo er blevet oversvømmet og ødelagt som følge af stormflod, kan du søge erstatning via Naturskaderådet. Anmeld skaden elektronisk her.
 • Skader på bil og campingvogn skal anmeldes på Min side – husk at vedhæfte billeder af skaden.
 • Øvrige skader som følge af storm skal anmeldes på Min side

Se herunder, hvad du selv kan gøre i forhold til stormflod.

Stormflod eller ej?

En stormflod er en oversvømmelse, som skyldes, at kraftige vinde presser store vandmasser fra havet og ind på land. Skader forårsaget af stormflod er ikke dækket af din forsikring, men du har mulighed for at søge erstatning fra den offentlig stormflodsordning.

Naturskaderådet afgør, om der har været tale om stormflod eller oversvømmelse. Ordningen for stormflod og oversvømmelse dækker skader, der er forårsaget af stormflod samt oversvømmelse som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer efter særlige regler fastsat af Naturskaderådet.

Det er brandforsikringsselskaber, der skal opgøre, sagsbehandle samt klare erstatningsudbetaling efter stormflod eller oversvømmelse fra søer og vandløb.

Når skaden er sket

Hvis der er stormflod, eller du har fået oversvømmelse i din ejendom, er det vigtigt, at du, så vidt det er muligt, begrænser skaden. Hvis du ikke forsøger at begrænse skaden, kan du risikere at få nedsat dækning, eller ingen dækning.

Du kan f.eks.:

 • Flytte løsøre og inventar til dele af bygningen, hvor det står sikkert.
 • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv. Brug evt. sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen.
 • Pumpe vand væk, affugte ejendommen samt rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres.
 • Tilkalde assistance fra f.eks. de lokale beredskab i det omfang, der er behov for det.

Find yderligere information på naturskaderådet.dk.

Anmeld skade efter stormflod

Det er vigtigt, at skaden anmeldes hurtigst muligt og inden for to måneder fra skadedatoen.

 • Anmeld din skade elektronisk via Naturskadebasen.
 • Du modtager herefter en kvitteringsmail fra Naturskaderådet.
 • Du skal ikke gøre mere, før du hører fra os. På vegne af Naturskaderådet behandler vi din skade.

Vi kontakter dig, hvis der er behov for, at skaden beses af en taksator.

Hvis du er brandforsikret i Sønderjysk Forsikring og har haft en stormflodsskade, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 98 98 98 98. Så hjælper vi dig gerne med at anmelde skaden.

Læs mere

Spørgsmål og svar

Hvad er Naturskaderådet?

Naturskaderådet er et uafhængigt råd udpeget af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber samt privatpersoner.

Naturskaderådet afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer, tørke, samt om der skal udbetales tilskud til gentilplantning efter stormfald.

Rådet behandler derudover klager over forsikringsselskabers afgørelser i sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke. Rådet holder tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling af sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflods- og oversvømmelses-, og tørkeskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag. Læs mere her.

Hvad er stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse, som er opstået pga. en ekstremt høj vandstand i havet. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år.

Hvilke skader er ikke dækket af stormflod?

Nogle skader og udgifter kan du ikke få erstatning for fra Naturskaderådet. Det gælder blandt andet:

 • Løsøre i kældre og rum under terræn – der gælder dog særlige regler for kælderrum under terræn, som er godkendt til beboelse.
 • Haveanlæg og løsøre placeret i haven, drivhuse, containere, legehuse m.m.
 • Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri.
 • Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Dyr bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.
 • Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn.
Hvor kan jeg finde mere information?

Du kan læse om Naturskaderådets vilkår og dækninger her.

Har du brug
for hjælp?

Vi sidder altid klar ved telefonen til at vejlede dig.

Ring til os

98 98 98 98

Eller log ind på Min side

Log på Min side