Husk sikkerheden ved gasgrillen

Med en gasgrill på terrassen eller altanen er det hurtigt og nemt at tilberede lækkert grillmad til sommeraftenerne. Men det medfører desværre også brandfare at grille med gas.

Hver sommer kommer danskerne til skade med gasgrillen, ofte i form af forbrændings- eller varmeskader. Brandene opstår typisk på grund af, at der bliver grillet for tæt på andet brændbart materiale, eller ved at gassen antænder, eksempelvis ved lækager. Hvordan kan du undgå det? Vi har samlet en liste over vores gode råd, så du undgår at komme galt afsted.

Gode råd til sikker brug af gasgrillen

  • Tjek løbende om regulator, gasslange, samlinger og gasflaske er i orden. Delene har ofte en begrænset levetid, som er angivet af fabrikanten. 
  • Sørg for at din gasgrill er grundigt rengjort før brug. 
  • Placer gasgrillen i sikker afstand til bygninger, beplantning m.m. Den skal stå stabilt på et ikke-brændbart underlag. 
  • Gasflasken skal altid stå oprejst og være fastgjort. 
  • Grill altid kun udendørs. 
  • Lad aldrig din gasgrill være tændt uden opsyn. 
  • Efter brug skal grillen slukkes og gassen frakobles/afmonteres regulatoren. 
  • Hav ildslukningsudstyr klar i nærheden, f.eks. vandslange, brandtæppe eller pulverslukker. 
  • Opstår der ild, skal du lukke for gastilførslen og lukke låget på gasgrillen. 
  • Tjek på forhånd hvilke regler, der gælder – f.eks. hvis der er forbud mod åben ild i tørre perioder.

Ring 112, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke.