Ekstern skadeservice sikrer dig hurtig hjælp

Når du står i situationen, hvor uheldet har været ude, har du brug for hurtig hjælp.

Vi samarbejder med forskellige skadeservicefirmaer, der hurtigt kan træde til og håndtere situationen, hvis du kommer ud for en brand-, storm-, vandskade eller andet.

Fælles for skadeserviceselskaberne er, at de har døgnbemandet vagtcentral tilknyttet. Det betyder en hurtig og effektiv indsats, når behovet er størst – f.eks. i forbindelse med afdækning, affugtning m.v.

Samtidig vil skadeserviceselskaberne via et bredt netværk af erfarne underentreprenører hurtigt kunne sikre, at skaderne efterfølgende udbedres.

Vores primære samarbejdspartnere på området er:

Står du midt i en akut skade, skal du kontakte os. Så involverer vi straks en taksator, der etablerer kontakten til skadeservicefirmaerne. Se mere om akut skade her