Finanstilsyn

Finanstilsynet har til opgave at føre tilsyn med finansielle virksomheder, penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger m.v. De skal bl.a. overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Derudover fører de tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning – samt med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder.

Dette sker bl.a. gennem inspektion hos virksomhederne, der munder ud i en redegørelse med tilsynets vurderinger, der skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Du kan finde seneste redegørelse fra Finanstilsynet nedenfor.

Finanstilsynets ordinære inspektion i dec. 2020 samt efterfølgende redegørelse:

Redegørelse for inspektion i Sønderjysk Forsikring

Sønderjysk Forsikrings kommentarer til Finanstilsynets redegørelse