rejse.png

Har du en eksisterende eller kronisk sygdom?

Hvis du har en eksisterende eller kronisk sygdom kan det være nødvendigt, at få undersøgt om du har den forventede forsikringsdækning før den planlagte ferierejse, og vi opfordrer dig derfor til, at kontakte os.

Det er vigtigt, at din rejseforsikring skal være gældende for det land du rejser til, inden forhåndsvurderingen foretages. Har du således en rejseforsikring for EU, vil udgiften til at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering til en rejse udenfor EU ikke være omfattet af din forsikringsdækning.

Du kan læse om reglerne for, hvornår det er nødvendigt med en medicinsk forhåndsvurdering på SOS International’s hjemmeside – ligesom det også er muligt for dig, at få foretaget denne vurdering online, hvis du efter reglerne skal have en medicinsk forhåndsvurdering.

Til at hjælpe os med at foretage denne vurdering, har vi et samarbejde med SOS International, som udarbejder den medicinske forhåndsvurdering.

Det eneste du skal gøre er, at logge ind på www.sos.dk, og klikke på fanen ”Medicinsk forhåndsvurdering” eller klikke her.

For at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering, er det nødvendigt at du har dit policenummer for din rejseforsikring. Policenummeret er det samme som for din Familiens Basisforsikring II (Indboforsikring). Har du ikke policenummeret, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 74 42 75 00 – så hjælper vi dig. Du kan også finde dit policenummer på Min Side klik her.

Tillid er vigtig for os

I Sønderjysk Forsikring, er ”Tillid” én af vores værdier. Derfor synes vi også det er vigtigt, at gøre dig opmærksom på at der kan være begrænsninger i forsikringsdækningen på rejse- og afbestillingsforsikringen, hvis man rejser med en eksisterende eller kronisk sygdom.

Du skal være opmærksom på, at din afbestillingsforsikring ikke vil omfatte en eventuel udgift, hvis du på tidspunktet for bestilling af rejsen, kendte til den sygdom, der er årsag til afbestillingen og der dermed med rimelighed kunne forventes et behandlingsbehov inden afrejsen.

Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse for dækning ved en eventuel afbestilling, at sygdommen har været i en stabil, god fase i de sidste 2 måneder før rejsen blev betalt.

Rejseforsikringen omfatter ikke behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste to måneder før afrejsen har medført, hospitalsindlæggelse eller ændret medicinering. Rejser man på trods heraf, vil man altså selv skulle afholde eventuelle udgifter.

Rejseforsikringen omfatter heller ikke behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme hvis du har standset behandling efter lægeligt råd eller har fået afslag på behandling af den bestemte sygdom. Det samme gør sig gældende, hvis du er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering eller behandling.

Har du ikke har søgt læge, afslået eller opgivet behandling for den kroniske eller eksisterende sygdom, selvom du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, omfatter rejseforsikringen heller ikke skader der kan henføres hertil.

Er du udeblevet fra aftale/kontrolbesøg inden for de sidste to måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, vil din rejseforsikring ikke omfatte dig.

Kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret er ikke omfattet af rejseforsikringen.

Trygheden er altid nær, og derfor er du velkommen til at kontakte os på telefon 74 42 75 00 for at få flere oplysninger om vores rejseforsikring, ligesom du kan finde vores forsikringsbetingelser i menuen til venstre.