icon_House.png

Husforsikring

Dit hus er ikke bare en stor investering. Det er også en altafgørende ramme om dit liv. Så hvordan skal du reagere i tilfælde af en akut skade? Hvordan kan du begrænse skadens omfang? Og hvordan kan du forebygge skader på dit hus?

Hos Sønderjysk Forsikring finder du ikke blot en husforsikring, som dækker skader på dit hus i tilfælde af brand, storm, insektskader og lignende. Du finder også et sted, hvor du altid kan komme for at finde råd og vejledning. Ved akutte skader har vi en taksator ved telefonen døgnet rundt, og vi står altid klar med gode råd om, hvordan du bedst passer på din villa, dit parcelhus eller dit rækkehus. Vores forsikring tilpasser vi dine behov.

Læs mere i vores forsikringsbetingelser eller ring til os på 74 42 75 00 for at høre nærmere.

På husforsikringen har du følgende dækningsmuligheder:

 • Brand

  Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer og hårde hvidevarer.

 • Anden bygningsbeskadigelse

  Dækker blandt andet skader som følge af tyveri og hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og rør-anlæg og andre pludselig skader. Den indeholder desuden en ansvarsdækning, hvis du som husejer eller bruger af ejendommen er juridisk erstatningsansvarlig for skade på andre personer eller deres ting og dyr. Endvidere er der en retshjælpsdækning, der dækker dine udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister efter bestemte regler - eksempelvis i forbindelse med huskøb, hussalg, ombygning og lignende.

 • Svamp- og insektskade

  Dækker skader på husets træ eller murværk som følge af angreb af træødelæggende svampe- eller insekter.

 • Rådskade

  Dækker rådskader på de skjulte bygningsdele, du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

 • Rørskade

  Dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen. Forsikringen dækker også de direkte skader på selve bygningen som følge af utætheden.

 • Stikledningsdækning

  Dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen med hovedledningen i vejen.

 • Udvidet husdækning

  Dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning. Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle. Her dækker vi 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på eksempelvis et badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

 • Udvidet vandskade

  Dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud. Eksempelvis ved opstigning af grund- eller kloakvand i kælder. Forsikringen dækker tillige vandskade efter fygesne fra lofter, der ikke umiddelbart er tilgængelige, ligesom den dækker vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

 • Udvidet rådskade

  Dækker rådskader på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelses-bygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

 • Ejerskifteforsikring

  Hvad gør du, hvis der pludselig dukker skader op på det drømmehus, du netop har købt? Med en ejerskifteforsikring kan du få hjælp til at udbedre eventuelle skader, som blev overset under salget. Sønderjysk Forsikring tilbyder ikke tegning af ejerskifteforsikring.

 • I øvrigt

  Hvis dit hus er fredet eller bevaringsværdigt, f.eks. fordi det har bindingsværk af egetræ, kan du sikre dig, at huset bliver genopført med tilsvarende materialer efter en skade.

  Har du husforsikring hos os, er det vigtigt at fortælle os, hvis du foretager ombygning eller ændringer af dit hus, såsom montering af solceller eller solfanger, da det kan have betydning for forsikringsdækningen.

  Du kan læse mere om vores husforsikring i forsikringsbetingelserne. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe til os på telefon 74 42 75 00 – også for at få et tilbud på din forsikring.


Med en indboforsikring hos os er du som udgangspunkt også dækket på skirejsen i Europa.

Læs mere

Saml dine forsikringer og få 15% rabat.

Læs mere
bil.png

Med en bilforsikring hos os har du fri kilometer, og med kaskoforsikring frit værkstedsvalg i Danmark.

Få mere info
indbo.png

Vores indboforsikring er ikke bare standard. Den indeholder bl.a. ID-sikring og psykologisk krisehjælp.

Få gode råd
borneulykke.png

Dækker dit barn ved farlig sport, forsikring ved visse kritiske sygdomme og méngradserstatning.

Læs mere
icon_brand.png

Besøg en af vores filialer i Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder eller Odense.

Find os