Eksisterende eller kronisk sygdom

Kronisk eller eksisterende sygdom - 1000x758

Eksisterende eller kronisk sygdom

Hvis du lider af en eksisterende eller kronisk sygdom, kan der være særlige omstændigheder for din forsikringsdækning. Derfor er det vigtigt, at du får tjekket dit helbred med en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser på ferie. Det giver dig ro i maven i forhold til, om og hvordan din rejseforsikring dækker. Vi har et samarbejde med SOS International, der foretager den medicinske forhåndsvurdering for os.

Du kan have brug for en medicinsk forhåndsvurdering hvis du f.eks.:

  • Har fået konstateret en ny sygdom inden for to måneder før din afrejse.
  • Har fået behandling for en skade inden for to måneder før din afrejse.
  • Afventer en undersøgelse eller operation.

Sådan gør du
Du kan få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering direkte ved SOS International her. Bemærk at vurdering tidligst kan foretages to måneder før afrejse.

Du skal bruge dit policenummer for din rejseforsikring. (Det er det samme som for din indboforsikring/Familie Basisforsikring II). Du kan også finde dit policenummer på MinSide. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 98 98 98 98, så hjælper vi dig.

Udgiften til at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering er omfattet af din rejseforsikring, hvis rejseforsikringen dækker det land, som du rejser til.

Hvor længe gælder den medicinske forhåndsvurdering?
Din medicinske forhåndsvurdering gælder kun for den pågældende rejse. Hvis du skal på flere rejser inden for de nærmeste to måneder, kan SOS International lave en samlet medicinsk forhåndsvurdering.

Vær opmærksom

Du skal være opmærksom på, at rejseforsikringen ikke omfatter behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste to måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse eller ændret medicinering – eller hvis du er henvist til yderligere udregning/behandling. Rejser du på trods heraf, vil du selv skulle afholde eventuelle udgifter.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 98 98 98 98 for at få flere oplysninger om vores rejseforsikring.

Få hjælp døgnet rundt – det giver tryghed på rejsen

Vi har en samarbejdsaftale med SOS International. Det betyder, at du kan få hjælp døgnet rundt – uanset hvor du er på din ferierejse. Har du brug for akut assistance på rejsen, skal du ringe direkte til SOS International alarmcentral på tlf. +45 38 48 92 92.

Anmeld skade hos SOS