Bygningsforsikring

Hobbyejendomsforsikring

Få en forsikring der passer til din ejendom

Hvis du bor på hobby ejendom, nedlagt landbrug eller anden nedlagt ejendom, har du brug for en bygningsforsikring, der passer til din ejendom. Du skal både være dækket i tilfælde af brand, storm og andre skader, ligesom du skal have hjælp, når uheldet sker.

Ved akutte skader har vi en taksator ved telefonen døgnet rundt, og vi står altid klar med gode råd og vejledning om, hvordan du bedst passer på din ejendom. Du kan selv tilvælge de dækninger, du har brug for, så passer din forsikring nemlig 100% til dig og dit liv.

Vi er med dig hele vejen – også når skaden er sket.

Claus Dam / Salgsdirektør

Bygningsforsikringen indeholder

Brand og brandskade

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og elskader på faste elinstallationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Tilvalg - hvis du vil være bedre dækket
Anden bygningsskadedækning

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister.  

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Rådskade

Rådskade dækker på de skjulte bygningsdele, du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

 
Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse. 

 
Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledningsdækning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

 
Udvidet bygningsdækning

Udvidet bygningsdækning dækker fygesne, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud. (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder). Samt vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab ifm. en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Fakta og betingelser - hvis du vil vide endnu mere

Her kan du få styr på detaljerne i forsikringen.

  • Faktaark samler relevant information og giver dig et hurtigt overblik. Se faktaark for bygningsforsikring.
  • Betingelser indeholder alle detaljerne i din forsikring. Se betingelser for bygningsforsikring.

Hvis du allerede er kunde, kan du få et overblik over dine forsikringer på Min side.

Vil du have et forsikringstilbud til din ejendom?

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Hidden
Hidden
Er du kunde i forvejen?

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Værd at vide

Hvordan skifter jeg mine forsikringer til Sønderjysk Forsikring?

Det er ret nemt at skifte til Sønderjysk Forsikring, fordi vi klarer næsten det hele for dig. Der er 3 trin:

    1. Vi gennemgår dine forsikringsbehov sammen – via telefon, møde eller mail.
    2. Du får et forsikringstilbud, som du accepterer.
    3. Vi opsiger dine gamle aftaler – og tilmelder dig betalingsservice, hvis du ønsker det.
Er min garage og mit skur dækket?

Bygningsforsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Er solceller dækket af husforsikringen?

Du kan få dit solcelleanlæg dækket, hvis du har oplyst om det. Dvs. det skal fremgå af din police.

Hvad betyder en ”udvidet” dækning?

Det betyder, at du er sikret mod endnu mere. Det er individuelt, hvad man ønsker, at forsikrer sig imod. Derfor får du nogle tilvalgsmuligheder, som du selv bestemmer, om du vil have med.

Hvis du vælger en ”udvidet bygningsdækning”, vil du f.eks. også være dækket mod skader forvoldt af skadedyr.

Hvis du vælger en ”udvidet vandskadedækning”, vil du f.eks. også være dækket mod skader på grund af opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder.

Du kan se flere tilvalgsmuligheder ovenfor.

Kan jeg få en Ejerskifteforsikring hos Sønderjysk Forsikring?

Vi tilbyder desværre ikke en ejerskifteforsikring.

Akut brug for hjælp?

Ved pludselig opstået skade har du ofte brug for hjælp øjeblikkelig. Derfor kan du altid få fat på vores taksatorer, der er klar til at hjælpe dig døgnet rundt. Kontakt os på tlf.  98 98 98 98.

Se akut hjælp

Hos os er du aldrig alene

Det gælder uanset om du skal forsikre din virksomhed, din bolig, dit indbo, din bil, din fritidsinteresse, din rejse, din hund eller dig selv og din familie.

Vi er her for at hjælpe dig godt videre, når du har mest brug for det ved en skade eller et uheld, for i de situationer er det vigtigste ofte, at du ikke er alene. Næsten ligesom bamsen, der altid var der for dig, da du var barn.

Se filmen og genkend selv følelsen gennem alle livets faser – hos os er du aldrig alene.

Se film
Bamse liggende i flyttekasse