Bygningsforsikring

Få et tilbud

Bygningsforsikring

Få et tilbud
Bygningsforsikring - ejendom på landet, nedlagt landbrug. Fleksibel med tilvalgsmuligheder. Frit håndværkervalg i Danmark.

Fleksibel forsikring

Forsikring af dit nedlagte landbrug eller hobbyejendom.

Se alle dine fordele

Få en god bygningsforsikring til din ejendom

Hvis du bor på en hobbyejendom eller nedlagt landbrug, har du brug for en bygningsforsikring. Den dækker, hvis din ejendom får skader efter brand, lynnedslag m.m.

Tilvælg dækninger efter behov

Du kan tilvælge forskellige dækninger, så bygningsforsikringen bliver tilpasset dine behov. Du kan f.eks. tilvælge svamp- og insektskade, som dækker i tilfælde af angreb af træødelæggende svampe- eller insekter – eller anden bygningsskadedækning, som kan dække i tilfælde af stormskader eller skader ved skybrud mv. Tilvalgsmulighederne er fleksible, så du kan sammensætte din bygningsforsikring, som det passer dig.

Hurtig skadebehandling og hjælp døgnet rundt

Ved en akutopstået skade kan du kontakte vores taksator døgnet rundt på tlf. 98 98 98 98. Du kan også anmelde din skade på Min side. Hos os får du hurtig skadebehandling og frit reparatørvalg i Danmark, så din skade hurtigt kan udbredes.

Rådgivning omkring skadesforebyggelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag rådgivning og tips direkte i indbakken omkring forebyggelse af skader på dit ejendom. Tilmeld nyhedsbrev.

Bygningsforsikringen indeholder

Brand og brandskade

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og elskader på faste elinstallationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Tilvalg - hvis du vil være bedre dækket
Anden bygningsskadedækning

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister.  

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Rådskade

Rådskade dækker på de skjulte bygningsdele, du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

 
Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse. 

 
Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledningsdækning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

 
Udvidet bygningsdækning

Udvidet bygningsdækning dækker fygesne, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud. (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder). Samt vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab ifm. en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Fakta og betingelser - hvis du vil vide endnu mere

Her kan du få styr på detaljerne i forsikringen.

  • Faktaark samler relevant information og giver dig et hurtigt overblik. Se faktaark for bygningsforsikring.
  • Betingelser indeholder alle detaljerne i din forsikring. Se betingelser for bygningsforsikring.

Hvis du allerede er kunde, kan du få et overblik over dine forsikringer på Min side.

Vil du have et forsikringstilbud til din ejendom?

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Hidden
Hidden
Er du kunde i forvejen?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Forsikring af solceller

Hvis du får et solcelleanlæg, er dækning af fastmonterede eller fritstående solcelleanlæg til privat brug en gratis udvidelse. Solcelleanlægget er meddækket, hvis Sønderjysk Forsikring har fået information omkring det.

I enkelte tilfælde kræves der besigtigelse forud for udvidelsen.

Stativ til solcelleanlæg skal være dimensioneret i henhold til ingeniørberegninger underlagt danske eller tyske gældende normer. For enhver skade på anlægget gælder den selvrisiko, der er valgt på hus- eller bygningsforsikringen.

Yderligere information kan ses på dit tilbud eller din police.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Spørgsmål og svar om bygningsforsikringen

Hvad er en bygningsforsikring?

En bygningsforsikring skaber tryghed og sikkerhed til din ejendom, for den er god at have, hvis skaden sker. Med en bygningsforsikring er din ejendom dækket i tilfælde af f.eks. brand og brandskade.

Du kan sammensætte forsikringsdækningen med forskellige tilvalgsmuligheder, så den passer til dig og din husstands behov. Det giver tryghed til hverdagen.

Er det lovpligtigt at have en bygningsforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at have en bygningsforsikring til sin ejendom, men hvis du har lån i huset, skal du som minimum have en brandforsikring. Med en branddækning i bygningsforsikringen er pengeinstituttet sikret sine penge. Det er også en fordel for dig at tegne en bygningsforsikring, fordi du ellers kan risikere at stå uden hjem med en gæld til banken, hvis det brænder ned.

De forskellige tilvalgsdækninger til bygningsforsikringen er frivillige for dig at tegne, men det giver en ekstra sikkerhed at tilvælge yderligere forsikringsdækninger i tilfælde af skader.

Hvad betyder en ”udvidet” dækning?

Det betyder, at du er sikret mod endnu mere. Det er individuelt, hvad man ønsker, at forsikrer sig imod. Derfor har du mulighed for at tilvælge dækninger efter dine behov.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet bygningsdækning, vil du bl.a. være dækket ved skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mv.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet vandskade, vil du være dækket, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- og tøbrud (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder).

Du kan se flere tilvalgsmuligheder ovenfor.

Er solceller dækket af bygningsforsikringen?

Du kan få dit solcelleanlæg dækket, hvis du har oplyst om det. Dvs. det skal fremgå af din police.

Kan jeg få 15% i samlerabat med en bygningsforsikring?

Du kan desværre ikke få en samlerabat med bygningsforsikringen.

Du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikringen med 2 af følgende forsikringer:

Er min garage og mit skur dækket?

Bygningsforsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Kan jeg få en Ejerskifteforsikring hos Sønderjysk Forsikring?

Vi tilbyder desværre ikke en ejerskifteforsikring. Derfor anbefaler vi, at du spørger din ejendomsmægler, når du køber eller sælger en ejendom.

Hvordan skifter jeg mine forsikringer til Sønderjysk Forsikring?

Det er ret nemt at skifte til Sønderjysk Forsikring, fordi vi klarer næsten det hele for dig. Der er 3 trin:

    1. Vi gennemgår dine forsikringsbehov sammen – via telefon, møde eller mail.
    2. Du får et forsikringstilbud, som du accepterer.
    3. Vi opsiger dine gamle aftaler – og tilmelder dig betalingsservice, hvis du ønsker det.
Hvad koster en bygningsforsikring?

Prisen på en bygningsforsikring afhænger af flere forskellige faktorer, f.eks. af, om du vil have tilvalgsdækninger såsom rørskade- eller rådskadedækning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Hvordan anmelder jeg en skade på min bygningsforsikring?

Har du fået en skade på din ejendom mv. kan du anmelde skaden på Min side. Læs mere her.

Hvis du har haft indbrud og fået en skade på din ejendom som følge heraf, skal du anmelde skaden på Min side. Husk også at anmelde skaden til politiet.

Akut brug for hjælp?

Ved en pludselig opstået skade kan du kontakte vores taksator døgnet rundt på tlf. 98 98 98 98. De er klar til at hjælpe dig godt videre.

Har du brug
for hjælp?

Vi sidder altid klar ved telefonen til at vejlede dig.

Ring til os

98 98 98 98

Eller log ind på Min side

Log på Min side