Dagsgebyr - DFIM

Med virkning fra 1. januar 2019 indfører Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) et dagsgebyr på 250,00kr. pr. dag ved manglende lovpligtig forsikring for motorkøretøjer. Fra samme dato, vil det ikke længere være muligt at oprette en lovpligtig ansvarsforsikring, hvis man har udestående dagsgebyrer på DFIM.  

Hvad er DFIM og Dagsgebyr?

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på et motordrevet køretøj. Er du registreret forsikringstager eller primær bruger af et motorøretøj, f.eks. en bil, motorcykel eller en knallert, uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, vil du med virkning fra 1. januar 2019 blive opkrævet et dagsgebyr på 250,00kr. som DFIM har udpantningsret for. Det vil heller ikke være muligt, at få et køretøj forsikret, før udestående dagsgebyrer er indbetalt til DFIM.

Hvordan foregår det?

Gebyret opkræves for hver dag, et motorkøretøjet ikke er forsikret. For at undgå at du bliver opkrævet dagsgebyr, skal du derfor enten købe den lovpligtige ansvarsforsikring på dit motorkøretøj eller sørge for at afmelde eller omregistrere motorkøretøjet.

Vi opfordrer derfor alle der køber eller sælger biler privat, at omregistrere bilerne så snart handelen er indgået.  Det er muligt at omregistrere et indregistreret motorkøretøj på SKATs hjemmeside klik herTil omregistrering skal du bruge registreringsattestens del I og del II, ligesom der skal bruges et betalingskort og NemID. Det er også muligt at foretage en omregistrering hos de synshaller, der skilter med det. Prisen for omregistrering fremgår af SKATs hjemmeside.

Lovændringen medfører, at forsikringsselskaberne ikke må tilbyde forsikring for motorkøretøjer, når du står registeret med dagsgebyrer - selvom ansvarsforsikringen er lovpligtig.

Hvorfor er lovændringen indført?

Da der i dag er omkring 50.000 køretøjer i Danmark, som ikke har den lovpligtige forsikring, er dagsgebyret er blevet indført ved lov. Formålet med loven er, at nedbringe antallet af uforsikrede køretøjer og dermed reducere den millionregning, som alle, der ellers har købt den lovpligtige forsikring, er med til at betale.  

De samlede udgifter til skader løber op i mere end 70 millioner kroner årligt – og har du ikke en ansvarsforsikring på dit køretøj, kommer du i sidste ende til selv at betale for de skader, du forvolder på andre og deres ting.

Hvem er DFIM?

DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) er en garantifond, der behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer, og det er DFIM, der fra 1. januar 2019, står for opkrævning af dagsgebyret ved manglende forsikring for motorkøretøjet.

Du kan læse meget mere om DFIM og dagsgebyret her.