Nye profiler i bestyrelsen

Bestyrelsesformand Marianne Hvid beretter om et uforudsigeligt, men også usædvanligt godt år for Sønderjysk Forsikring, og Søren Boe Mortensen og Hans-Christian Orth indtræder i bestyrelsen.

Den 28. april 2021 blev den årlige generalforsamling afholdt i Sønderjysk Forsikring ved brevafstemning grundet COVID-19.

”Vi kommer flot ud af året med et overskud efter skat på 47,4 mio.kr. mod 31,3 mio.kr. sidste år. Det er vi naturligvis ganske tilfredse med.” Sådan starter beretningen fra bestyrelsesformand, Marianne Hvid, der særligt glædes over, at der på forsikringsdriften, som er kerneforretningen, er præsteret et overskud på 57,0 mio. kr.

Bestyrelsesvalg

I forbindelse med generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesvalg. Der var genvalg til Thomas Kragh og Ole Jespersen, mens der var nyvalg til Søren Boe Mortensen og Hans-Christian Ohrt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Marianne Hvid, bestyrelsesformand – Søren Boe Mortensen, næstformand – Ole Jespersen, bestyrelsesmedlem – Brian Foged Birkegaard, bestyrelsesmedlem – Kaj Asmussen, bestyrelsesmedlem – Thomas Kragh, bestyrelsesmedlem – Hans-Christian Ohrt, bestyrelsesmedlem – Torben Brandt, medarbejdervalgt – Frank Madsen, medarbejdervalgt.  

Nye navne i bestyrelsen

Om fokus i 2021 fortæller Marianne Hvid: ”Vi skal gøre mere af det, vi allerede gør – vi skal fortsat digitalisere – og vi skal løbende arbejde med organisationen, så den til stadighed er bedst mulig gearet til at understøtte både udvikling og daglig drift.” Denne udvikling skal også afspejles i bestyrelsen, og derfor er det med store forventninger, at nye kræfter og kompetencer er indtrådt i bestyrelsen.

Søren Boe Mortensen er indtrådt i bestyrelsen som næstformand. Han er tidligere CEO for Alm. Brand Koncernen og har bl.a. været formand for brancheorganisationen Forsikring & Pension. Om sin indtræden i bestyrelsen siger han: ” Sønderjysk Forsikring er et velanskrevet forsikringsselskab med en flot udvikling de senere år og med store ambitioner for fremtiden. Den rejse, som er godt i gang, vil jeg gerne bidrage til med mine erfaringer og kompetencer.”  

Hans-Christian Ohrt er indtrådt som bestyrelsesmedlem. Han er Partner hos Andersen Partners Advokat-partnerselskab, hvor han blev tilknyttet i 1999. Om sin indtræden i bestyrelsen siger han: ”Jeg ser Sønderjysk Forsikring som en veldrevet og spændende virksomhed, og kan bl.a. bidrage med mine kompetencer inden for strategiske partnerskaber, opkøb, compliance og governance.”

Mere information

Se mere om selskabets nye konstituerede bestyrelse, sammensætning og struktur her.

For yderligere information – kontakt venligst:

Marianne Hvid, Bestyrelsesformand, tlf. 20 45 45 37
Frank Abel, Adm. direktør, tlf. 73 42 75 77 / 20 58 22 57

Foto i toppen viser:

Det nye formandskab i bestyrelsen hos Sønderjysk Forsikring, som består af bestyrelsesformand Marianne Hvid og næstformand Søren Boe Mortensen.