Hos Sønderjysk Forsikring har første halvår 2022 været en udfordrende periode med påvirkning fra udefrakommende faktorer som vejrbegivenheder, krigen i Ukraine og høj inflation. En periode, hvor udvikling, digitalisering og et nyt kundeunivers har været på dagsordenen internt. Men samtidig også en periode, hvor væksten fortsætter, og som samlet set har givet et tilfredsstillende halvårsregnskab.

Selskabet kan glæde sig over, at kerneforretningen kommer styrket ud af første halvår 2022. Her ses en stigning i præmieindtægter på 25,6%, som følge af vækst i alle brancher. Selve forsikringsforretningen lander et positivt resultat på 16,5 mio. kr.

En periode med udvikling
Det har været en periode, hvor selskabet har præsteret en ambitiøs udvikling inden for digitalisering og automatisering, samt en opdatering af kundeløfte og visuel identitet med det formål at øge kendskabet til Sønderjysk Forsikring og fastholde en høj loyalitet blandt kunderne.

”Der har været travlt på alle fronter. Vi har udvidet medarbejderstaben betydeligt specielt indenfor forretningsudvikling og digitalisering.  Dette skal ses som en investering i en større digitaliserings- og automatiseringsindsats, som vi er i gang med”, fortæller Frank Abel, adm. direktør hos Sønderjysk Forsikring. Han tilføjer:

”At vi så samtidig er lykkes med at fastholde vores kunder og øge kundebasen, gør mig særlig stolt. For det kommer af en stor indsats fra alle medarbejdere og et fortsat fokus på samarbejde, fællesskab og den gode kundeoplevelse. Det er alt sammen noget, som kunderne kan mærke. Lige om lidt kan de mærke det endnu mere, da vi relancerer vores selvbetjeningsportal ”Min side”, der netop er udviklet og testet i samarbejde med kunderne. Vi har store forventninger til, at det bliver et populært og nemt anvendeligt værktøj, der gør hverdagen nemmere og mere fleksibel for vores kunder”.

Udefrakommende faktorer spiller ind og koster dyrt
Sønderjysk Forsikring er som alle andre også påvirket af det, der sker i omverdenen. Heldigvis oplever selskabet en normalisering efter Covid-19. Til gengæld er det nu krigen i Ukraine og inflationen, der fylder i billedet med prisstigninger og investeringstab. Men også de 2 storme Nora og Malik spiller ind, og kostede selskabet omkring 13,5 mio. i skadeserstatninger. Investeringstabet betyder et underskud på bundlinjen på minus 23,4 mio. kr. efter årets første 6 måneder.

For yderligere information – kontakt venligst:
Adm. direktør Frank Abel på telefon 20 58 22 57

Faktaboks:

7. september 2022