Ordinær generalforsamling 2020

Sønderjysk Forsikring har netop afholdt den årlige generalforsamling. Det var en anderledes generalforsamling – og det skyldes COVID19. Generalforsamlingen blev i første omgang udskudt, men den 24. juni 2020 blev generalforsamlingen gennemført som ren ”skrivebordsgeneralforsamling”, det vil sige uden fysisk deltagelse.

”Sønderjysk Forsikring kommer ud af 2019 med et flot overskud efter skat på 31,3 mio.kr., mod 0,1 mio.kr. sidste år. Dette på trods af, at 2018 sluttede af med et meget højt antal brandskader, og det fortsatte ind i de første 4 måneder af 2019. Men i den resterende del af 2019 lå anmeldelser af både brandskader og andre større skadesbegivenheder under det forventelige niveau, ligesom vi fik et positivt afløb på sagshensættelser”, skriver bestyrelsesformand Marianne Hvid i sin beretning.

På investeringsområdet kom Sønderjysk Forsikring i 2019 ud med et positivt afkast på 26,1 mio.kr., og det mod et negativt afkast året før på -6,0 mio. kr.

Marianne Hvid nævner i sin beretning, at følgende bl.a. er gennemført i Sønderjysk Forsikring i 2019:

  • Ny IT-platform
  • Arbejdsskade i egne bøger
  • Justering af forretningsstrategien for at opnå tilstrækkelig lead-generering
  • Kommet ind på markedet for partner- og agenturaftaler
  • Landsdækkende fra den 1. januar 2020
  • Sammenlægninger af selskabets filialer til kundecentre
  • Telemarkeringsafdelinger sammenlagt til én med placering i Sønderborg

To emner på dagsordenen i branchen

I forsikringsbranchen generelt er der to emner, der er på de fleste forsikringsselskabers dagsordener – nemlig digitalisering og partnerskabsaftaler.

”Sønderjysk Forsikring har i de seneste år været igennem mange forandringer, og det har alt sammen ført til, at selskabet i dag står med en trimmet og sund kerneforretning. Vi har ydermere fået det sidste nye IT implementeret, ligesom vi har en landsdækkende spilleplade at gå i gang med. Vi skal derfor nu i gang med at tage gevinsterne hjem. Det gør vi dels ved at effektivisere processerne i den daglige drift, ved at være agile i forhold til løbende produktudvikling, ved i langt højere grad at digitalisere vores salg og markedsføring, og sidst men ikke mindst ved at være en attraktiv partner på markedet for partner- og brancheaftaler”, anfører Marianne Hvid i sin beretning.

Bestyrelsesvalg

I forbindelse med generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesvalg. Der var genvalg til Marianne Hvid og Kaj Asmussen.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Der var opbakning til, at Marianne Hvid fortsætter som formand, ligesom der var opbakning til Gynther Kohls på næstformandsposten.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Brian Foged Birkegaard, Ole Jespersen, Kaj Asmussen, Thomas Kragh, Frank Madsen (medarbejdervalgt) og Torben Brandt (medarbejdervalgt).

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Bestyrelsesformand Marianne Hvid: Tlf.: 20 45 45 37

Adm. direktør Frank Abel: Tlf.: 20 58 22 57

Du kan læse mere om selskabets nye konstituerede bestyrelse, sammensætning og struktur på www.soenderjysk.dk

Få viden og inspiration fra vores verden

Vi har samlet en oversigt over nyheder og rådgivning om stort og småt. Få tips og gode råd til, hvordan du forebygger og undgår skader.

Se mere her