2021 blev det bedste årsresultat for Sønderjysk Forsikring – og vækstrejsen fortsætter

Den positive udvikling fortsætter ind i ny strategiperiode, og med en vækst i bruttopræmieindtægten på 26,8% kan Sønderjysk Forsikring afslutte 2021 med det bedste årsresultat i selskabets historie og gode fremtidsudsigter.

Med et resultat efter skat på 56,5 mio. kr. – en bruttopræmieindtægt på 645,6 mio. kr. – et forsikringsteknisk overskud på 59,1 mio. kr. og en egenkapital på 593,6 mio. kr., så har 2021 været et rigtig godt år for Sønderjysk Forsikring.

”Årets resultat er det bedste i selskabets historie! En vækst i bruttopræmieindtægten på 26,8%, der er skabt af vækst på samtlige områder, og en combined ratio på 90,6. Det er et flot resultat, som vi er stolte af”, siger adm. direktør Frank Abel, og uddyber: ”Vi lykkes med at balancere høj vækst og et godt resultat på forsikringsdriften, hvilket bl.a. kan tilskrives en stor indsats for at skabe en sund forsikringsforretning. Derudover betyder det, at vi er kommet rigtig godt fra start med vores nye 5-årige strategiperiode”.

Selskabet oplever, at det samlede erstatningsniveau i 2021 på 60,2% ligger lavere end forventet. Investeringsresultatet i 2021 udgør 15,0 mio. kr. mod 2,5 mio. sidste år, hvilket er et fornuftigt afkast set i lyset af udviklingen på de finansielle markeder. Også egenkapitalen på 593,6 mio. kr. har haft en positiv udvikling, og giver Sønderjysk Forsikring et kapitalgrundlag, der overstiger kapitalkravet 3,3 gange, hvilket kendetegner en meget kapitalstærk forsikringsleverandør.

Digitalisering, automatisering og god kundebetjening er fremtiden

2021 blev også startskuddet for udviklingen af nye tidssvarende digitale kundeløsninger og automatiserede arbejdsprocesser, der vil øge effektiviteten, og dermed et forbedret omkostningsniveau.

”Vi ønsker at kombinere den personlige betjening med digitale kundeløsninger, så kunderne i højere grad kan blive betjent, som de ønsker det, når de ønsker det. Samtidig betyder automatiserede arbejdsprocesser, at kunderne kommer til at opleve kortere ekspeditionstid.  Så det sker alt sammen med fokus på vores gode velkendte kundebetjening – personlig og digital – der er alt afgørende for vores kunder”, siger Frank Abel.

Målet er at gøre det igen – med en klar defineret strategi!

I sidste strategiperiode fra 2015-2020 fordoblede Sønderjysk Forsikring omsætningen, og i den nye strategiperiode, der er indledt i 2021, er målet at gøre det igen. Strategien hertil er klart defineret.

Vækstrejsen skal fortsat komme fra selskabets assurandører og kundecentre, men der ligger også store potentialer inden for partnerskabsaftaler, hvor samarbejdet med bilforhandlere og agenturer har vist gode resultater i 2021.

For yderligere information – kontakt venligst:

Adm. direktør Frank Abel på direkte telefon 73 42 75 77 eller mobiltelefon 20 58 22 57

Note:

Se den fulde årsrapport for 2021 her: www.soenderjysk.dk/regnskab

Faktaboks: 

22. marts 2022