Klager & Ankenævn

Vi gør alt, hvad vi kan for vores kunder – også hvis vi bliver uenige. Derfor har vi også en klageansvarlig, som du er velkommen til kontakte, hvis du er uenig med os i spørgsmål om dine private forsikringer.

Vores klageansvarlige hedder Susanne Ellborg, og du kan kontakte hende på telefon 73 42 75 44 eller via mail på sue@soenderjysk.dk.

Hvis du stadig ikke er tilfreds med afgørelsen eller resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema. Klageskemaet kan rekvireres hos Ankenævnet. Link til Ankenævnet finder du her.

Klager over erhvervs- og landbrugsforsikringer kan ikke indbringes for Ankenævnet for Forsikring, men du kan ofte få dem behandlet ved at henvende dig til Forsikring og Pension. Link finder du her.