Find de nyeste årsrapporter

Her på siden kan du se årsrapporter og anden regnskabsinformation. Du finder også vedtægter og andre generelle informationer om Sønderjysk Forsikring.

Har du spørgsmål, eller mangler du informationer, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 74 42 75 00.

Årsrapporter

Årsrapport 2020

Året 2020 blev afsluttet med et flot årsresultat, der viser fremgang i både præmieindtægter, forsikringsteknisk resultat og egenkapital.

Samtidig sætter året 2020 et punktum for en ambitiøs 5 års vækststrategi, hvor målsætningen er nået, bl.a. med en præmieindtægt på 500 mio. kr. og en egenkapital på 500 mio. kr.

”Det er, hvad vi kalder et godkendt resultat. Der er ingen tvivl om, at vi nu ser effekten af flere års fokuseret arbejde på at forbedre bl.a. det forsikringstekniske resultat,” fortæller Adm. direktør Frank Abel.

Se årsrapporten her

Sønderjysk Forsikring i hele landet

Sønderjysk Forsikring er dit forsikringsselskab, der giver tryghed og nærvær i hverdagen, for både privat- og erhvervskunder, uanset hvor i Danmark du bor.

Vi er født og opvokset i Sønderjylland for mere end 160 år siden, og har gennem tiden udvidet vores aktiviteter, så vi i dag er landsdækkende. Vi er ambitiøse, og vi vækster – samtidig gør vi os umage for at give vores kunder en personlig og nærværende service.

Se mere om os

Værd at vide

Persondatapolitik

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine persondata. Se vores persondatapolitik her.

Revisionsudvalg hos Sønderjysk Forsikring

Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1393 af 19. december 2011 om revisionsudvalg, som består af følgende bestyrelsesmedlemmer:

  • Søren Boe Mortensen
  • Ole Jespersen
  • Thomas Kragh

Bestyrelsen har udpeget Ole Jespersen som det uafhængige medlem af revisionsudvalget med tilstrækkelige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Bestyrelsens vurdering af det uafhængige medlems kvalifikationer er foretaget på baggrund af Ole Jespersen uddannelse, tidligere beskæftigelse, økonomiske ansvarsområder og ledelsesansvar.

Finanstilsynet

Du kan se seneste redegørelse fra Finanstilsynet her.

Oplysninger om lønpolitik

Her kan du downloade vores Lønpolitik 2021.

Forbehold for informationer på hjemmesiden

Vi gør os umage for at sikre, at informationerne her på hjemmesiden altid er opdaterede og korrekte, men Sønderjysk Forsikring indestår ikke for, at oplysningerne er udtømmende eller eksakte.

Oplysningerne på denne hjemmeside må ikke uden særskilt tilladelse kopieres eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Sønderjysk Forsikring kan ikke garantere for rigtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der fremgår af disse hjemmesider. Vi repræsenterer eller indestår ikke for oplysninger på sådanne tredjepart-hjemmesider.

Sønderjysk Forsikring er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af anvendelse eller adgang til denne hjemmeside. Det gælder både skader og tab, der opstår hændeligt som en direkte eller indirekte følge af brugen af hjemmesiden.

Denne ansvarsfraskrivelse, fortolkninger af den og eventuelle tvister, der opstår i relation til den, og som ikke kan løses i mindelighed, skal være undergivet dansk ret. Tvister skal afgøres af danske domstole uden mulighed for henvisning eller rekurs til udenlandske myndigheder, organisationer eller domstole.

Se mere om cookie og disclaimer.

Se mere om persondatapolitik.

Klager og ankenævn

Vi gør alt, hvad vi kan for vores kunder – også hvis vi bliver uenige. Hvis du er uenig med os i spørgsmål om dine private forsikringer, er det muligt at klage. Se her hvordan du gør.

Nyttige links om forsikringer og skadeforebyggelse

Her finder du links til en række andre hjemmesider, hvor du kan læse mere om forsikringer, om at forebygge skader og indbrud:

Forsikring og Pension

Det Kriminalpræventive Råd

Stop indbrud

UlykkesPatientForeningen

Samarbejdspartnere

Sønderjysk Forsikring arbejder sammen med forskellige partnere for at kunne give dig et endnu bedre forsikringstilbud.

Du kan se de forskellige samarbejdspartnere her.

Tillid, tryghed og tilknytning er vores kundeløfter

Vores kundeløfter har stor betydning for alle medarbejdere i hverdagen, netop fordi vi er ejet af kunderne.

Se kundeløfter