01-10-2018

Delegeretvalg 2018 - Opstilling af kandidater

Sønderjysk Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at alle, der har forsikringer hos os, er medejere af selskabet. Vi taler derfor om vores kunder som medlemmer.

OBS! FRISTEN FOR OPSTILLING AF KANDIDATER ER UDLØBET

Ved det årlige delegeretvalg, som gennemføres i h.t. selskabets vedtægter, vælger medlemmerne de delegerede, der skal repræsentere dem de næste 3 år.

Hvert år bekendtgøres det, at der finder opstilling sted for så vidt angår bestående såvel som nye kandidater til det kommende års delegeretforsamling.

Såfremt der er flere opstillede kandidater end ledige pladser i de enkelte kredse, gennemføres der i november måned en egentlig valghandling. I henhold til vedtægternes § 7 er der mulighed for at stille op som kandidat til selskabets delegeretforsamling. For at opstille som kandidat skal man være kunde i selskabet. Valgperioden er gældende fra den 1. januar 2019. Forsikringstagere, der ønsker at opstille til delegeretforsamlingen i selskabet, skal inden den 15. oktober 2018 indsende et opstillingsskema til selskabet.

Opstillingsskemaet kan rekvireres hos Sønderjysk Forsikring på tlf. 74 42 75 00 eller på mail info@soenderjysk.dk

Bestående delegerede, som er indstillet på genvalg, skal ikke indsende opstillingsskema.

> Tilbage