Delegeretforsamlingen

Navn Indvalgsperiode Telefonnummer
Allan Svane Nielsen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 20 46 48 34
Brian Foged Birkegaard Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 20 75 62 02
Christian Frisk Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2004 20 22 71 73
Gynther Kohls Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2013 30 45 33 03
Hans Jørgen Skovby Jørgensen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2010 40 32 36 50
Henning Mathiesen Hallum Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 23 21 42 26
Henrik Lauridsen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2019 26 75 70 73
Henrik Løjborg-Hansen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2011 27 53 75 67
Jakob Larsen Delegeret - indvalgt første gang 01.01.2018 30 53 41 51
Jan Adolf Müller Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 20 22 43 33
Jon Stefansson Delegeret - indvalgt første gang 01.01.2018 40 62 63 88
Jørgen Hansen Delegeret - indvalgt første gang 01.01.2018 20 87 43 22
Jørgen Sørensen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2004 26 74 11 33
Lars Paulsen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2019 21 71 02 74
Mogens Broe-Andersen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2019 28 40 54 57
Sune Hofsted Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2017 21 26 00 54
Thomas Kragh Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2017 30 31 30 73
Aabenraa kundecenter
Erik Meyenburg Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2013 40 14 82 20
Henning Matthiesen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2017 23 88 78 89
Michael K. Snerling Delegeret - indvalgt første gang 01.01.2018 20 55 01 59
Palle Christensen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2017 21 28 28 03
Per Hussmann Delegeret - indvalgt første gang 01.01.2018 20 42 19 59
Sønderborg kundecenter
Adam Vest Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 40 12 78 99
Glenn Bernecker Delegeret, indvalgt første gang 01.01.1990 27 10 46 50
Henrik Kock Clausen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 21 29 45 98
Joan Held Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 24 67 74 48
Kaj Asmussen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 25 26 77 29
Kim Anders Lindberg Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2003 29 27 83 14
Marianne Hvid Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2012 20 45 45 37
Mikael Larsen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2003 23 31 74 99
Ole Jespersen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2010 25 29 91 45
Pia Yvonne Rasmussen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2012 28 10 10 08
Richard De Churruca Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2017 30 96 19 68
Svend Krongaard Hansen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2007 51 80 04 99
Esbjerg kundecenter
Frands Jensen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2017 40 18 96 91
John Jensen Delegeret - indvalgt første gang 01.01.2018 22 42 28 70
Kurt Cramer Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2017 21 79 93 33
Lars Holm Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2019 40 19 92 52
Lars Kjøgx Delegeret - indvalgt første gang 01.01.2018 40 68 56 38
Søren Conradsen Fuglsang-Gram Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2015 20 12 27 20
Odense kundecenter
Henrik Welinder Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2019 25 42 06 16
Jan Hansen Delegeret, indvalgt første gang 01.01.2019 21 24 20 73