Ledelsen hos Sønderjysk Forsikring

Direktionen

Frank Abel - Adm. direktør

Frank Abel

Adm. direktør

Email: fab@soenderjysk.dk

Tlf.: 73 42 75 77

Ansat i 2014

Indtrådt i direktionen i 2015

Koncernledelsen hos Sønderjysk Forsikring

Claus Dam

Salgsdirektør

Email: cda@soenderjysk.dk

Tlf.: 73 42 75 18

Ansat i 2016

Trine Hauge Christensen

Økonomidirektør

Email: trc@soenderjysk.dk

Tlf.: 73 43 62 55

Ansat i 2021

Thorvaldur Flemming Jensen

Direktør for Forretningsudvikling og Digitalisering

Email: tfj@soenderjysk.dk

Tlf.: 73 43 62 90

Ansat i 2021

Rolf Thomsen

Direktør for Police og Skade

Email: rth@soenderjysk.dk

Tlf.: 51 39 33 17

Ansat i 2020

Brian Møller Stokbro

Chef for Jura, Compliance & HR – Advokat

Email: bms@soenderjysk.dk

Tlf.: 73 42 75 36

Ansat i 2015

Thomas Ryborg

Risikochef

Email: try@soenderjysk.dk

Tlf.: 73 42 75 58

Ansat i 2006

Bernadette Sparrevohn Kommunikation og marketingchef

Bernadette Sparrevohn

Kommunikation og marketingchef

Email: bsp@soenderjysk.dk

Tlf.: 73 42 75 68 / 61 42 11 27

Ansat i 2020