Delegeretvalg 2022 er gennemført – nye delegerede er valgt

 

Sønderjysk Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at alle, der har forsikringer hos os, er medejere af selskabet. Vi taler derfor om kunderne som medlemmer.

Ved det årlige delegeretvalg, som gennemføres i h.t. selskabets vedtægter, vælger medlemmerne de delegerede, der skal repræsentere dem de næste 3 år.

Årets delegeretvalg er gennemført med nedenstående delegerede:

Følgende af de eksisterende delegerede var på valg: 

 • Glenn Bernecker
 • Thomas Kragh
 • Henrik Løjborg Hansen
 • Palle Christensen
 • Henning Matthiesen
 • Frands Jensen
 • Kurt Cramer
 • Sune Hofsted
 • Morten Jul Knudsen

 Følgende blev genvalgt:

 • Glenn Bernecker
 • Thomas Kragh
 • Henrik Løjborg Hansen
 • Palle Christensen
 • Henning Matthiesen
 • Frands Jensen

 Herudover er følgende nye delegerede valgt ind fra den 1.1.2023:

 • Hans-Christian Ohrt
 • Tessa Salling
 • Maria Calundan
 • Jens Christensen
 • Suzette D.S. Nielsen

 Tillykke med valget.