Få overblik over betalingsmuligheder

Betalingsmuligheder

Du kan vælge mellem 4 betalingsmuligheder. Fælles for dem alle er, at du kan tilmelde dem Betalingsservice, så du ikke behøver at holde øje med betalingerne. Dermed undgår du rykkere. Der er et mindre gebyr på 3 af betalingsmulighederne.

 • Månedsbetaling
  Månedsbetalingen sikrer, at dine forsikringer betales jævnt over hele året. Det er en fordel for dig, som foretrækker, at et mindre beløb trækkes hver måned. Du skal være opmærksom på, at det er et krav, at du er tilmeldt Betalingsservice. Der pålægges et mindre gebyr på 4%, hvis du vælger månedsbetaling.
 • Kvartårlig betaling
  Med en kvartårlig betalingsaftale bliver dine forsikringsbetalinger opdelt og betalt over 4 gange årligt. Det er en fordel for dig, som foretrækker ratebetaling. Der pålægges et mindre gebyr på 4%, hvis du vælger kvartårlig betaling.
 • Halvårlig betaling
  Den halvårlige betaling er for dig, som ønsker at dele betalingen af din forsikringspræmie i 2 rater. Der pålægges et mindre gebyr på 2%, hvis du vælger halvårlig betaling.
 • Helårlig betaling – Gebyrfri
  Vælger du den helårlige betaling, sparer du gebyrerne.

Ønsker du at ændre din betalingsmåde, skal du kontakte kundeservice.

Opsigelse af forsikringer & gebyrer ved opsigelse

Som udgangspunkt kan en forsikring annulleres et år efter, at forsikringen er tegnet – med det varsel, der fremgår af forsikringsbetingelserne. En privatforsikring kan også annulleres med en måneds varsel til udgangen af en måned mod et gebyr på 75,- kr. pr. police.

Hvis du f.eks. sælger bilen, huset eller sommerhuset, kan forsikringen dog annulleres uden sædvanlig opsigelsesfrist og uden gebyr.

Opsiger du dine forsikringer inden for de første 12 måneder, opkræver vi et supplerende gebyr, alt efter hvilken forsikring det drejer sig om:

Bil og motorcykel: kr. 600,-
Hus, sommerhus, bygning: kr. 600,-
Øvrige forsikringer:  kr. 300,-

Øvrige gebyrer

Fakturagebyr ved Betalingsservice: kr.   0,-
Fakturagebyr ved FI-opkrævning: kr.  30,-
Rykkergebyr:  kr. 100,-
Gebyr for månedlig opkrævning:* 4 % 
Gebyr for kvartårlig opkrævning:* 4 %  
Gebyr for halvårlig opkrævning:* 2 % 
Gebyr for helårlig opkrævning:* 0 %

Terminsrenten beregnes på baggrund af årspræmien ekskl. afgifter. 

Du kan undgå de fleste gebyrer i hverdagen, hvis du vælger helårlig betaling samt betaler dine regninger via Betalingsservice.

Claus Dam / Salgsdirektør

Claus Dam - Salgsdirektør

Afgifter til staten

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver staten afgifter til forskellige hjælpefonde. Statsafgifterne fastsættes af staten og varierer alt efter forsikringstype. Afgifterne opkræves sammen med betaling for forsikringerne af forsikringsselskaberne på vegne af staten.

 • Skadesforsikringsafgiften
  Opkræves med 1,1 % af den årlige præmie på alle dine forsikringer. Den betales ved enhver nytegning, ændringsbeløb i forsikringstiden samt hvert år ved fornyelse af forsikringerne. Afgiften betales automatisk sammen med den årlige præmie på dine forsikringer og fremgår af din regning. Enkelte forsikringer, som f.eks. ansvarsdækning på motorkøretøjer, er ikke blevet pålagt skadeforsikringsafgiften, fordi de i forvejen er pålagt en statsafgift.
 • Miljøbidrag
  Opkræves på ansvarsforsikringer for person- og varebiler og bliver opkrævet én gang årligt med 84,- kr.
 • Stormflod-/stormfaldsafgift
  Opkræves på brandforsikringer for bygning og indbo og bliver opkrævet én gang årligt med 40,- kr. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.
 • Garantifonden for skadeforsikringsselskaber
  Sønderjysk Forsikring G/S er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, som skal træde til, hvis et forsikringsselskab går konkurs. Dermed er alle selskabets forsikringer til private omfattet af en garanti. Finanstilsynet har meddelt, at som følge af et forsikringsselskabs konkurs skal Fondens formue på de daværende 300 mio. kr., reetableres ved, at der opkræves 40,- kr. pr. police i 2020. Bidraget gælder policer tegnet og fornyet fra den 1. januar 2020. Se mere på skadegarantifonden.dk

Provision 

Sønderjysk Forsikrings erhvervs- og privatassurandører får provision, når de sælger en forsikring.