Undgå sne-, frost- og tøskader

Sne og frost kan medføre ærgerlige skader på dit hus. Taget kan brase sammen, vand- og varmerør kan sprænges, og i pludseligt tøvejr kan der opstå vandskader. Du kan naturligvis ikke ændre vejret, men du kan forberede dig, så ødelæggelser minimeres.

Her er en samlet en oversigt over nogle af de vigtigste ting, du kan gøre, så dit hus kan stå distancen i de kolde vintermåneder.

 

Snesikring

Store mængder sne på flade tage eller tage med lille taghældning kan få taget til at brase sammen. Det gælder både tage på parcelhuse, carporte, udhuse og skure. 
Især store mængder tøsne, der vejer mere end ny- eller frostsne, giver risiko for sammenstyrtning. Tø og regn kan øge vægten af sne med helt op til tre gange. 


Vores råd er derfor enkle:

 • Hold øje med snemængden på dit tag. Der bør ikke ligge mere end 30-40 cm sne jævnt fordelt på tagfladerne, hvis sneen er flere uger gammel eller meget våd
 • Ryd sneen forsigtigt. Undgå større maskiner, tungt udstyr og skarpe værktøjer, der kan skade tagbelægningen og -konstruktionen
 • Ryd sneen på en sikker måde - helst fra jorden
 • Vær opmærksom på, hvor sneen havner, når den fejes ned, så den ikke rammer andre konstruktioner
 • Er der risiko for sammenstyrtning af bygningen, er det muligt at få assistance fra det lokale beredskab
 • Er du i tvivl, kan du altid kontakte os på 74 42 75 00.


Undgå frostskader

Hvis et rum ikke er tilstrækkeligt opvarmet, kan frost sprænge dine vand- og varmerør og medføre store skader. Vi har derfor samlet et par gode råd til, hvordan du undgår, at rørene i dit hus fryser til: 

 • Er frosten sat ind, så sørg for at tænde varmen i alle rum
 • Vær særlig opmærksom på vandrør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge, eller som løber under gulvet
 • Luk for vandet til udendørsvandhaner og tøm dem for vand. Alternativt kan du udskifte vandhanerne udenfor til en type, der kan tåle frost
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i huset, når der er hård frost
 • Skal du af sted på vinterferie, så aftal med naboerne, at de holder øje med dit hus, mens du er væk

 

Undgå tøskader

Når temperaturen stiger fra under frysepunktet til 8-10 plusgrader, er der tale om tøbrud. Her stiger risikoen for vandskader. Vi har samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå vandskader ved tøbrud:

 • Fjern istapper
 • Fjern fygesne fra loftet, som kan forårsage skader
 • Fjern blade fra tagrender og nedløbsrør, så smeltet sne og is kan løbe frit i nedløbsrøret
 • Fjern is, der blokerer afløb, kloakker og vandrette afløbsrender eller skotrender, hvor taget er samlet
 • Hæv dine ting i kælderen op over jorden, så de ikke bliver skadet ved en evt. oversvømmelse
   Forebyg skader på længere sigt

For at undgå vinterskader på dit hus, er det vigtigt at vedligeholde det, så huset er i god stand. Derfor er det en god idé at gennemgå huset, inden sneen og frosten kommer:

 • Se tag, murværk og sokkel efter for revner og få udbedret dem, så fygesne, regn- og tø-vand ikke trænger ind i huset
 • Sørg for at inddækninger ved f.eks. ovenlysvinduer og skorstenen er tætte
 • Sørg for at rør i loftsrum, skunk og andre yderlige steder er isoleret for at undgå frostsprængninger
 • Sørg for at ventilationskanaler og udluftningshætter ikke er tilstoppet og frit kan ventilere
 • Sørg for, at terrænet falder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig op ad fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset

   

Vinterklargøring af dit fritidshus

Frostsprængte vandrør er alle sommerhusejeres skræk, da de kan medføre omfattende ødelæggelser. Heldigvis kan det undgås forholdsvis simpelt.

 • Når sommerhuset vinterlukkes, skal der lukkes for vandet ved hovedstophanen, og husets vandhaner skal stå åbne, så alle rør tømmes for vand. Toiletter og cisterner skal også tømmes eller frostsikres. Det gælder selvfølgelig også opvaske- og vaskemaskiner. Når der ingen vand findes, kan der nemlig ikke ske frostsprængning. Forsikringen dækker ikke vandskader som følge af frostsprængninger i rum, der ikke er tilstrækkeligt opvarmede.
 • Tagrender renses. Beskidte tagrender kan give vandskader, hvis vandet ikke kan ledes væk.
 • Taget kontrolleres for huller og revner. Det kan også give store vandskader.

 

Tilse fritidshuset jævnligt i vinterperioden eller få en nabo til at kigge forbi. Især efter en lang frostperiode skal huset tilses hurtigt efter, at frosten er væk. Jo før en skade opdages, jo bedre.