Undgå skybrudsskader

Skybrud er betegnelsen for, at der falder store mængder regn på kort tid. Vandskader i forbindelse med skybrud kan have alvorlige konsekvenser for dit hus og indbo. Heldigvis kan mange skybrud forudses i vejrudsigten. Derfor sørg for at være opdateret på vejrsituationen og tag følgende forholdsregler, hvis der er et skybrud på vej: 

 • Sørg for at være hjemme, hvis der er varslet skybrud.
 • Luk vinduer og døre i hele huset.
 • Rens kloakken, afløbsrør, nedløbsrør, afløbsriste og drænrør for affald og blade.
 • Hvis du har ting i kælderen, kan du sørge for at få dem hævet fra gulvet – og tage det mest værdifulde med op i huset.
 • Dæk kældervinduer, tagvinduer og udluftningskanaler med krydsfinérplader eller lignende.
 • Dæk afløb inde i huset til, så regnvandet ikke kan stige op.
   

 

Større ændringer, du kan foretage i dit hus, hvis du i fremtiden vil undgå skybrudsskader:

 • Brug flisebelægning eller beton i kælderen og undgå vandsugende materialer som trægulv og tæpper.
 • Installer en højvandslukke eller tilbageløbsstop i kloakken, så vandet ikke kan stige op i huset.
 • Etabler dræn omkring kælderen.