Tips til at forebygge vandskader

Sommermånederne er den tid på året, hvor kraftigt regnvejr og skybrud oftest rammer det danske land, når det fugtige vejr presser på efter en varm sommerdag. Og alt tyder på, at de kraftige regnmængder kun bliver større og oftere fremover.

Skybrud volder tit problemer, fordi afløb og kloakker ikke kan følge med til den voldsomme mængde regn, der falder på kort tid. Vandskader som opstår i forbindelse med skybrud kan have alvorlige konsekvenser for dit hjem og dine ting. Det er svært at forudsige, hvor et skybrud præcist rammer, da det ofte kun er et lille område af en varslet region, som rammes af skybruddet. Men derfor er det vigtigt at være forberedt og tage sine forholdsregler, hvis et skybrud er på vej i nærområdet.

Hvad er et skybrud?

Der er tale om skybrud, når der falder kraftige regnbyger, minimum 15 mm på 30 minutter. Kraftig regn er betegnet, når der falder mere end 24 mm regn på max. seks timer. Vil du tjekke, om der har været skybrud i dit område på et specifikt tidspunkt, kan du se det på forsikringsvejret.dk.

Gode råd – hvis skybruddet er på vej

 • Sørg for at være hjemme, hvis der er varslet skybrud.
 • Luk vinduer og døre, særligt tag- og kældervinduer.
 • Afblænd lavt siddende ventilationshuller i ydermur/sokkel.
 • Tjek og rens tagrender, kloak, brønd, afløbs- og nedløbsrør, afløbsriste og drænrør.
 • Fjern så meget som muligt fra gulvet i kælderen, placér det i reoler (f.eks. tøjsække, julepynt, elektronik m.m.)
 • Dæk alle afløb til, så regnvandet ikke kan stige op. Hav evt. afdækningsplast og sandsække klar.
 • Er du ikke hjemme, så aftal med nabo eller familie om, at de ser efter dit hus.

Langsigtede råd

 • Vedligehold tagrender, nedløbsrør og afløb. Tjek for brud og affald.
 • Tjek årligt dit hus for revner og skader i sokkel/ydermur.
 • Vedligehold kloakken. Tjek kloakledninger og installationer jævnligt.
 • Etabler dræn omkring kælderen, så vandet ledes væk.
 • Installer et højvandslukke eller tilbageløbsstop, så kloakvand ikke stiger op.
 • Brug flisebelægning eller beton i kælderen.
 • Opstil en regnvandstønde til at opsamle regnvandet.

Løbende vedligeholdelse af kloakken

 • Undgå at hælde fedtstoffer ud i køkkenvasken.
 • Skyld aldrig bind, bleer, vatpinde, vatrondeller m.m. ud i toilettet.
 • Maling og andre skadelige stoffer må ikke kommes i kloakken.
 • Rengør vandlåse og afløb med jævne mellemrum.
 • Tjek og rengør pumper, højvandslukke m.m. minimum en gang årligt.

Er skaden sket?

 • Efterse hele huset for vandskader og minimér dem.
 • Anmeld skaden via Min Side. Dokumenter med billeder eller video.
 • Forsøg så vidt muligt at fjerne vandet.
 • Fjern ting som står i vand, så de kan tørre.
 • Er der opstået skader med kloakken, skal du kontakte et skadeservicefirma.
 • Opsæt en affugter, så rummet kan tørre. Varm det op og luft ud jævnligt.
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har snakket med os.

Er din bolig rigtigt dækket? 

Det er vigtigt, at din bolig er forsikret efter dine ønsker og behov. Ønsker du at være sikret mod skader opstået på grund af skybrud, kræver det, at du tilvælger en anden bygningsskadedækning.

Læs mere om husforsikringen