Fyr med det korrekte brændsel

De kraftigt stigende energipriser og den store efterspørgsel på brændsel har fået mange danskere til at kigge efter kreative løsninger og alternative energikilder for at holde varmen i det kommende vinterhalvår.

Desværre er det ikke alt brandbart materiale, som kan bruges, og nogle fyr må kun fyre med bestemt brændsel. Derfor har vi samlet et par tips og gode råd, så du kan forebygge skader og brandfare i fyringssæsonen.

Brændeovn

  • Tilfør luft når du tænder op, og når der er kommet gang i brændeovnen. Det minimerer risikoen for løbesod og brandfare.
  • Spjældet skal altid stå åbent, når du fyrer – det gælder også om natten.
  • Brug kun tørt og rent brænde i din brændeovn, da vådt træ afgiver mere sod og dermed kan øge risikoen for skorstensbrand og overdreven forurening.
  • Undgå at bruge skadeligt brændsel som f.eks. trykimprægneret træ eller paller og husholdningsaffald som f.eks. mælkekartoner og æggebakker.
  • Tænd ikke op med brændbare væsker, da røgen kan indeholde giftige stoffer. Brug gamle aviser eller tændblokke til optænding.

Pillefyr

  • Anvend kun brændsel, der passer til dit fyr. Er du i tvivl, så spørg din skorstensfejer.
  • Ved pillefyr må nogle fyr kun fyre med piller, og andre må kun bruge korn. Hvis du fyrer med andet end det, som er beregnet til fyret, kan du risikere brandfare i dit pillefyr.

Desuden

  • Tag aldrig en grill eller terrassevarmer med indenfor. Det øger risikoen for brandfare og kulilteforgiftning.
  • Hav installeret røgalarmer i din bolig, så du kan opdage en brand i tide.

Er du rigtigt forsikret?

Du skal have en husforsikring, som passer til lige præcis dine behov. Til husforsikringen har vi en række tilvalgsmuligheder, bl.a. udvidet vandskade dækker, som dækker hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud.

Læs mere om husforsikring

Har du brug
for hjælp?

Vi sidder altid klar ved telefonen til at vejlede dig.

Ring til os

98 98 98 98

Eller log ind på Min side

Log på Min side