Forebyg risikoen for at få indbrud

I ferieperioder lader mange deres hus være selv hjemme. Det betyder desværre, at indbrudstyvene har travlt, for det giver dem arbejdsro og gode betingelser, når du er ude af matriklen.

Der er flere ting, som du kan gøre for at minimere risikoen for indbrud. Vi har samlet en række tips til, hvordan du kan gøre det lidt sværere for tyvene at komme ind. Det gør altid en forskel at tage ekstra foranstaltninger, som kan gøre det mere besværligt for indbrudstyven.

Ring 1 1 4, hvis du har mistanke om indbrud.

Tips til at forebygge indbrud

 • Luk og lås vinduer og døre. Vinduer sat i udluftningsposition anses ikke som lukkede. Dvs. sker der indbrud via et vindue i udluftningsposition, anses det som simpelt tyveri, og der er begrænset dækning.
 • Installer indvendige dørlåse, skift låsecylinder i døren, og sæt sikringsbeslag på vinduer.
 • DNA-mærk værdier med en sporbar væske, som ikke kan vaskes af.
 • Lås redskabsskuret så tyve ikke kan tage redskaber til at bryde ind i huset.
 • Hække bør ikke være højere end 1,6 m, så man ikke kan skjule sig.
 • Installer sensorstyret udendørslys, som tænder automatisk ved bevægelse omkring huset.
 • Installer tyverialarm i hele huset.
 • Læg aldrig en reservenøgle ved huset. Tyve kender efterhånden gemmestederne.
 • Bliv nabohjælper, og gør dit nabolag mere sikkert. Læs mere om nabohjælp.
 • Skriv ikke på sociale medier, at du er taget på ferie.

Få indbrudstyven til at gå udenom dit hus

 • Hav gardiner trukket fra.
 • Fjern værdigenstande og designervarer fra vinduespartier, så de ikke er synlige udefra.
 • Hav friske blomster i vinduerne, men kun hvis du er bortrejse i få dage.
 • Anvend tænd-sluk-ure i dit hus.
 • Sørg for lidt uorden i huset, f.eks. lade kaffekop og tallerken stå på køkkenbordet og hav magasiner liggende fremme.
 • Lad vasketøjet hænge udenfor på tørresnoren i sommerperioden.
 • Fortæl naboer, at du er bortrejst, så de evt. kan stille deres bil i carporten, slå græsset, fylde i skraldespanden m.m.

DNA sikring af værdierne

Ved at DNA-mærke dine værdier kan du forebygge tyveri og indbrud med helt op til 83%. DNA-mærkning foregår på den måde, at du:

 • DNA-mærker dine værdigenstande med SelectaDNA,
 • Opsætter udendørs sikringsmærker
 • Registrerer dit kit online

Har du DNA mærket dine ting overtager vi selvrisikoen ved indbrudstyveri, dog max 1.709 kr. (2022).

Læs mere om DNA-mærkning

Installer tyverialarmer i din bolig

Tyverialarmer kan reducere risikoen for indbrud, som et supplement til sikre døre, vinduer og låse. Alarmerne forhindrer desværre ikke i sig selv indbrudstyve i at komme ind, hvis de vil. Ofte kommer tyvene igen, når alarmanlægget stopper – eller også ignoreres det, hvis tyvene vurderer, at der alligevel ikke reageres hurtigt nok.

Der findes 2 former for alarmsystemer:

 • Alarm koblet til kontrolcentral og tjenester
 • Alarm koblet op til nabohjælp