Sådan undgår du rotter i din bolig

Undgå at få besøg af rotter i din bolig. Når vejret bliver koldere, står rotterne klar til at søge indendørs. De finder vej ind ad indgange, som du ikke kan forestille dig. Rotterne kan give alvorlige problemer, men følger du vores gode råd, kan du være på forkant og forebygge rottebesøg.

Rotter er en af de værste skadedyr, som formerer sig voldsomt grundet gunstige levevilkår og resistens over for gift. På grund af rotters hårdførlighed er det vigtigt at have en effektiv rottesikring for at undgå skader. Skadedyrene kan gnave sig igennem det meste og er smidige nok til at kunne kravle igennem åbninger helt ned på 2 cm. De kan lave en masse ravage, f.eks. ødelægge isolering og installationer, men de kan også overføre alvorlige sygdomme til mennesker med bakterier, som de har samlet til sig fra kloakken.

Oplever du puslen og bump på loftet, gnaveri i madrester og affald, kloaklugt og huller i græsset eller i flisebelægninger, så kan det skyldes rotter. Har du opdaget rotter i eller omkring din bolig, er det vigtigt, at du hurtigt tager affære.

Hvorfor og hvornår kommer rotterne frem?

Rotter kommer særligt frem efter skybrud og oversvømmelser, hvor de skylles ud af kloakkerne og derfor søger et nyt sted at bo. Desuden søger de også indenfor, når det bliver koldt og frosten sætter ind.

Hvad kan du gøre for at undgå rotter?

 • Tjek dit hus grundigt igennem. Er ydermure, døre, vinduer og tag tætte? Er ventilationsriste i sokkel og mur intakte?
 • Tjek kloak, afløb, vandlåse, nedløbsbrønde og rørledninger for utætheder og blindgyder.
 • Fastgør afløbsriste i din bolig. Normalt er der vandlås på alle afløb, men i ældre boliger kan vandlåsen mangle, og så er det en god idé at sætte afløbsriste fast med skruer.
 • Installer en rottespærre i kloakken.
 • Smid madrester og affald fra køkkenet direkte i en sikret skraldespand.
 • Undgå at fodre fugle i haven. Hvis du gør, skal du rydde op og rengøre omkring foderbrættet dagligt, så der ikke ligger foder natten over.
 • Fjern nedfaldsfrugt og kompostbunke hurtigst muligt.
 • Hav ikke dyrefoder eller andet spiseligt stående fremme i skure mv.
 • Reparer huller og revner i sokkel og murværk.
 • Klip træer og buske ned, som står op ad husmuren, så rotterne ikke kan kravle indenfor.
 • Undgå rod og storskrald i have, skur og garage, da det er gode gemmesteder. Ryd op og kør storskrald på genbrugspladsen.

Du skal anmelde rotter til kommunen

Hvis du opdager en rotte i eller omkring din bolig, skal du kontakte din kommune. Du anmelder det online på borger.dk, og så klarer kommunens skadedyrsbekæmper selve bekæmpelsen af rotterne.

Læs mere på Borger.dk

Er du rigtigt forsikret?

For at få dækket skader forvoldt af skadedyr kræver det, at du har tegnet en udvidet husdækning.

Læs mere om husforsikringen