Sådan undgår du rotter i din bolig

Når vejret bliver koldere, står rotterne klar til at søge indendørs. De finder vej ind ad indgange, som du ikke kan forestille dig. Rotterne kan give alvorlige problemer, men følger du vores gode råd, kan du være på forkant og forebygge rottebesøg.

Rotter er et af de værste skadedyr, som formerer sig voldsomt grundet gunstige levevilkår og resistens over for gift. Grundet rotters hårdførlighed er det vigtigt at have en effektiv rottesikring for at undgå skader. Skadedyrene kan gnave sig igennem det meste og er smidige nok til at kunne kravle igennem åbninger helt ned på 2 cm. De kan lave en masse ravage, f.eks. ødelægge isolering og installationer, men de kan også overføre alvorlige sygdomme til mennesker med bakterier, som de har samlet til sig fra kloakken.

Oplever du puslen og bump på loftet, gnaveri i madrester og affald, kloaklugt og huller i græsset eller i flisebelægninger, så kan det skyldes rotter. Har du opdaget rotter i eller omkring din bolig, er det vigtigt, at du hurtigt tager affære.

 

Hvorfor og hvornår kommer rotterne frem?
Rotter kommer særligt frem efter skybrud og oversvømmelser, hvor de skylles ud af kloakkerne, og derfor søger et nyt sted at bo. Desuden søger de også indenfor når det bliver koldt og frosten sætter ind. Læs her, hvordan du forebygger besøg af rotter, og hvad du skal gøre, hvis du opdager rotter. De ubudne gæster kan nemlig blive en omfattende affære, hvis først de er kommet indenfor.

Hvad kan du gøre for at undgå rotter?

 • Tjek dit hus grundigt igennem. Er ydermure, døre, vinduer og tag tætte? Er ventilationsriste i sokkel og mur intakte?
   
 • Tjek kloak, afløb, vandlåse, nedløbsbrønde og rørledninger for utætheder og blindgyder.
   
 • Fastgør afløbsriste i din bolig. Normalt er der vandlås på alle afløb, men i ældre boliger kan vandlåsen mangle, og så er det en god idé at sætte afløbsriste fast med skruer.
   
 • Installer en rottespærre i afløbsrør.
   
 • Smid madrester og affald fra køkkenet direkte i en sikret skraldespand.
   
 • Undgå at fodre fugle i din have. Fodrer du fugle, skal du huske at rydde op og rengøre omkring foderbrættet dagligt, så der ikke ligger foder natten over.
   
 • Fjern nedfaldsfrugt og kompostbunke hurtigst muligt.
   
 • Hav ikke dyrefoder eller andet spiseligt stående fremme i skure eller drivhuse.
   
 • Reparer huller og revner i sokkel og murværk, så rotterne ikke kan komme ind.
   
 • Klip træer og buske ned, så rotterne ikke kan kravle ind i huset ved hjælp af disse.
   
 • Undgå rod i haven, skure og garagen. Rod og storskrald er gode gemmesteder for rotterne. Ryd op og kør storskrald på genbrugspladsen.