Brug ukrudtsbrænderen på en sikker måde

Sommerens lune vejr er højsæson for den evige kamp mod ukrudtet. Det får mange til at tage ukrudtsbrænderen i brug for at bekæmpe de irriterende planter. En ukrudtsbrænder er et praktisk redskab til at fjerne ukrudtet mellem fliser, belægninger, gårdsplads eller lignende, da den svitser ukrudtet nemt og effektivt. Men den kan også medføre brandfare og skade, hvis du ikke passer på.

Desværre kommer mange hvert år galt afsted med ukrudtsbrænderen. I snit sker der mere end 250 brande årligt forårsaget af uforsigtig eller uopmærksom brug af ukrudtsbrænderen. * En enkel glød, gnist eller flamme fra din ukrudtsbrænder kan nemlig hurtigt udvikle sig katastrofalt. Det kan eksempelvis koste havemøbler, skure og carporte eller i værste fald dit hus, hvis ikke du passer godt på og holder afstand til bygninger og genstande, når ukrudtet skal fjernes. Derfor får du her vores gode råd til at forebygge uheld med din ukrudtsbrænder.

*Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Tips til sikker ukrudtsbrænding

  • Tjek om slangen er slidt eller mørnet og om tilslutningerne er tætte.
  • Køb gas, som passer til ukrudtsbrænderen.
  • Brænd ikke ukrudtet i tørre perioder eller i blæsevejr – tjek, om der er afbrændingsforbud.
  • Brænd kun ukrudt, når beplantning m.m. er fugtig, f.eks. efter regnvejr.
  • Hold afstand til bygninger, biler, genstande, beplantning og andet brandbart.
  • Hold øje med flammen hele tiden og lad aldrig en tændt ukrudtsbrænder ligge uden opsyn.
  • Ukrudt skal kun svitses kort og ikke brændes. Så visner det efter få dage.
  • Hav vand i nærheden, så du hurtigt kan slukke en eventuel brand.
  • Tjek at der ikke ligger gløder tilbage, når du er færdig.
  • Afmonter gasflaske efter brug.
Se akut hjælp

Hvornår er det bedst at bruge ukrudtsbrænder?

Det er særligt vigtigt at komme i gang i foråret, inden ukrudtet er blevet for højt, helst ikke over 3 cm og gerne lavere. Det er nemmest at varmebehandle på nyspiret ukrudt. Det vil dø efter kort varmebehandling, så du kan spare tid og gas.

Har du styr på din husforsikring?

Hjemmet er din trygge base. Få en skræddersyet forsikring af din bolig, så du og familien kan føle jer tryg. Dit indbo er forsikret i tilfælde af brand, vand og tyveri, ligesom du er ansvars- og retshjælpsforsikret.

Læs mere om husforsikringen