Brug ukrudtsbrænderen sikkert

Sommerens lune vejr er højsæson for den evige kamp mod ukrudtet. Det får mange borgere til at tage ukrudtsbrænderen i brug for at bekæmpe de irriterende planter. En ukrudtsbrænder er et praktisk redskab til at fjerne ukrudtet mellem fliser, belægninger, gårdsplads eller lignende, da den svitser ukrudtet nemt og effektivt. Men den kan også medføre brandfare og skade, hvis du ikke passer på.

Desværre kommer mange hvert år galt afsted med ukrudtsbrænderen. I snit sker der mere end 250 brande årligt forårsaget af uforsigtig eller uopmærksom brug af ukrudtsbrænderen. * En enkel glød, gnist eller flamme fra din ukrudtsbrænder kan nemlig hurtigt udvikle sig katastrofalt. Det kan eksempelvis koste havemøbler, skure og carporte eller i værste fald dit hus, hvis ikke du passer godt på og holder afstand til bygninger og genstande, når ukrudtet skal fjernes.

 

*Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Gode råd til at undgå uheld med ukrudtsbrænderen

 

  • Brug ikke ukrudtsbrænderen i tørre perioder eller i blæsevejr – tjek, om der er afbrændingsforbud.
  • Brug kun ukrudtsbrænderen, når planter m.m. er fugtige, gerne efter et regnvejr.
  • Tjek om slangen er slidt eller mørnet og se om tilslutningerne er tætte.
  • Køb gas, som passer til ukrudtsbrænderen.
  • Hold god afstand til bygninger, biler, genstande, beplantning og andet brandbart.
  • Hold øje med flammen hele tiden og lad aldrig en tændt ukrudtsbrænder ligge uden opsyn.
  • Ukrudt skal kun svitses kortvarigt og ikke brændes. Hold ukrudtsbrænderen 10 cm over ukrudtet tilpas hurtigt, så ukrudtet varmes op uden at brænde af. Ved at svitse ukrudtet, visner det i løbet af et par dage.
  • Hav vand i nærheden, så du hurtigt kan slukke en eventuel brand, hvis uheldet skulle ske.
  • Tjek at der ikke ligger gløder tilbage, når du er færdig.
  • Afmonter gasflaske efter brug.

 

Vi anbefaler, at du efter brug af ukrudtsbrænderen holder øje med det område, hvor den er blevet brugt.

Ring 112 hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke.

Hvornår er det bedst at gå i gang med ukrudtsbrænderen?
Det er særligt vigtigt at komme i gang i foråret, inden ukrudtet er blevet for højt, helst ikke over 3 cm og gerne lavere. Det er nemmest at varmebehandle på nyspiret ukrudt. Det vil dø efter kort varmebehandling, så du kan spare tid og gas.