Coronavirus/COVID-19 og driftstabsforsikring

Vi får i disse dage en del spørgsmål vedr. driftstabsforsikring ift. coronavirus (COVID-19). Mange virksomheder oplever store udfordringer og må derfor tilpasse deres aktiviteter efter den ekstraordinære situation. Dermed risikerer virksomhederne at lide tab som følge af disse tilpasninger, herunder tab som følge af manglende eller ændrede levering, eller tab som følge af aflyste arrangementer.

For at driftstabsforsikringen kan hjælpe din virksomhed, er hovedreglen, at der kræves en faktisk skade på egne maskiner, inventar, varer eller bygning. Derfor er driftstab som følge af coronavirus (COVID-19) ikke dækket af driftstabsforsikringen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.