Sundhedsforsikring

Flere medarbejdere

Hurtig hjælp
til medarbejderne

Få et tilbud

Med en Sundhedsforsikring til din virksomhed kan medarbejderne få den rigtige hjælp med en behandlingsgaranti inden for 10 hverdage.

Et supplement til sundhedsvæsenet

Sundhedsforsikringen giver dine medarbejdere adgang til rådgivning, hurtig undersøgelse og den rette behandling. Som et supplement til det danske sundhedsvæsen, for hvis en medarbejder rammes af en sygdom med ventelister, er det en fordel at have adgang til hurtigere behandling.

Sønderjysk Forsikring samarbejder med Dansk Sundhedssikring, som er Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer. Så er dine medarbejdere i gode hænder hele vejen.

Sundhedsforsikring til dine medarbejdere

Få adgang til:

 • Hospitalsbehandling og speciallæge.
 • Fysiske behandlinger.
 • Behandling ved psykiske udfordringer.

Tal med sundhedsfagligt personale

Hos Dansk Sundhedssikring er det sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer, der tager telefonen. Der stilles uddybende spørgsmål til medarbejderens symptomer for at sikre den bedste og hurtigste hjælp og behandling.

Sundhedsforsikringen indeholder

SundhedsNavigator - Hospitalsbehandling og speciallæge

Sundhedsforsikringen indeholder SundhedsNavigator, som sikrer dine medarbejdere hjælp og sundhedsfaglig vejledning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer, også dem som ikke kan løses via forsikringsdækningerne. Det omfatter hjælp til navigation og tovholderfunktion igennem sundhedssystemet.

Medarbejderne kan få hurtig undersøgelse og behandling hos speciallæge og på offentlig hospital eller privathospital, alt efter hvad de fejler. De tilkendegiver selv, hvis de ønsker privathospital.

Fysiske behandlinger til lidelse i bevægeapparatet

Fysiske behandlinger indebærer:

 • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor til nyopståede skader uden krav om henvisning fra egen læge.
 • Behandling af kroniske lidelser i bevægeapparatet hos fysioterapeut, kiropraktor, fysiurgisk massør og fodterapeut.
 • Behandling hos zoneterapeut, akupunktør og osteopat.
Behandling til psykiske udfordringer

Psykiske behandlinger indebærer:

 • Behandling hos psykolog, psykoterapeut eller trepartssamtaler med erhvervspsykolog.
 • Forebyggende stresslinje.
 • Trivselslinje til private og arbejdsrelaterede trivselsproblemer.
 • Telefoniske behandlingsforløb hos psykologer i kvalitetssikret netværk ved varige psykiske lidelser som f.eks. langvarig stress og depression, varige angstlidelser, fobier, opmærksomhedsforstyrrelser, sorgtilstande samt hjælp til pårørende til personer med psykisk sygdom.
 • 10 ugers onlinebaseret stresshåndteringsforløb med en tilknyttet terapeut/psykolog.
 • Akut psykologisk krisehjælp.
Øvrige dækninger

Af øvrige dækninger kan medarbejderne få:

 • Rådgivning om misbrugsbehandling og behandling i privat og offentligt regi.
 • Behandling hos diætist.
 • Second opinion ved livstruende sygdom eller særlig risikofyldt behandling.
 • Telefonisk rådgivning ved personlig graviditetsrådgiver under graviditeten og i den første tid efter fødslen.
 • Personligt sundhedsprogram via LIVA Healthcare ved overvægt og livsstilssygdomme.

Sådan får dine medarbejdere adgang til Sundhedsforsikringen

Det er hurtigt og nemt at få adgang.

Vil du høre mere om vores Sundhedsforsikring til erhverv?

Udfyld formularen, så ringer vi dig op.

Hidden
Hidden
Hidden
Er du kunde i forvejen? (valgfri)

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Fleksible åbningstider

Dansk Sundhedssikring skadebehandler alle ugens dage. Der er døgnadgang for akut psykologisk krisehjælp.

Man – fredag | 08:00 – 17:00
Weekend og helligdage |  09:00 – 12:00

Ring til DSS

Spørgsmål og svar til medarbejderen

Hvordan anmelder jeg en skade?

For at anmelde en skade skal du ringe til Sundhedsteamet på tlf. 70 20 61 21. De har åbent mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00 og weekender og helligdage fra kl. 9.00 – 12.00. Uden for dette tidsrum er telefonen åben for akut krisehjælp.

Du kan også anmelde en skade online på ”Mit DSS”.

OBS: Husk altid at kontakte Dansk Sundhedssikring, inden du går i behandling.

Skal jeg aflevere helbredsoplysninger?

Nej, du skal ikke aflevere dine helbredsoplysninger. Til de fleste behandlinger er der ikke behov for en lægehenvisning.

Skal jeg til egen læge først?

Hvis du skal scannes, opereres eller tilses af en speciallæge, skal du altid have en lægeerklæring fra egen læge.

Hvis du skal til fysioterapi, kiropraktor, zoneterapeut, massage, akupunktør, osteopat eller psykolog, kan vi i de fleste tilfælde sende dig direkte videre til behandling uden lægeerklæring. Du skal bare huske at ringe til sundhedsteamet eller anmelde online, inden du påbegynder behandlingen.

Jeg har en kronisk lidelse i bevægeapparatet, dækker forsikringen det?

Der dækkes op til 12 årlige behandlinger i alt til fysioterapi, kiropraktorbehandling eller massage til kroniske lidelser i bevægeapparatet. Maksimalt fire af behandlingerne kan benyttes til fysiurgisk massage. Forebyggende og lindrende behandlinger er dækket. Der dækkes uanset om lidelsen er opstået før eller i forsikringstiden.

Er der forskel på dækningen, hvis jeg vælger behandler i netværket eller finder en selv?

Fysioterapi, kiropraktor og psykolog: Uden for netværk kan du maksimalt få behandling for samme skade i 6 måneder. I netværket gælder denne begrænsning ikke.

Zoneterapi, akupunktur og osteopati: Op til 10 behandlinger af hver type pr. kalenderår.

Hvis du vælger en behandler uden for netværket, kan du få godkendt op til 5 behandlinger fra starten. Herefter skal behandleren kontakte Dansk Sundhedssikring med begrundet anmodning om fortsat behandling, som skal godkendes af Dansk Sundhedssikring. Godkendes dette, fremsendes en ny betalingsgaranti. Dette er for at sikre, du er i den rette behandlingsform.

Hvis du vælger behandling i netværk, bliver du tildelt et behandlingsforløb, hvor du sammen med behandlerne afstemmer længden af forløbet.

Udlæg hos behandler

Ved behandling i Dansk Sundhedssikrings netværk, er betalingen aftalt mellem behandleren og Dansk Sundhedssikring. Har du selv lagt ud for dine behandlinger, sender du efterfølgende dine udlæg til refusion via ”Mit DSS” under menupunktet Upload regninger.

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, er det et krav, at du oplyser dette til din behandler, som skal indberette til ”danmark.”

Ved undersøgelse eller behandling hos speciallæge/privathospital, bliver regningen sendt direkte til Dansk Sundhedssikring.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Regningsteamet på tlf. 70 20 61 21. Åbningstid: Alle hverdage mellem klokken 9.00 og 16.00.

Kan jeg selv vælge hvilket sygehus jeg vil behandles på?

Dansk Sundhedssikring navigerer mellem private og offentlige sygehuse ved forundersøgelse og hospitalsbehandling. Du henvises altid ud fra en lægelig vurdering, som sikrer dig den bedst mulige behandling.

Din forsikring giver dig en behandlingsgaranti på 10 arbejdsdage. Du tilkendegiver, hvis du ønsker privathospital.

Privathospitaler udgør kun 2% af det samlede hospitalsvæsen i Danmark. For en lang række sygdomme og lidelser er det offentlige eneste mulighed, og vi hjælper dig videre til behandling på et højt specialiseret offentligt sygehus.

Dækker min forsikring, hvis jeg kommer til skade på en skiferie eller under dykning?

Ja, der er ingen begrænsninger vedrørende farlig sport. Forsikringen er dog ikke en rejseforsikring. Dansk Sundhedssikring er klar til at hjælpe dig, når du kommer tilbage til Danmark.

Hvordan tilmelder jeg min familie?

I velkomstbrevet, som du modtager i E-Boks, er der mere information om tilmelding af din familie. Du kan tilmelde familien via portalen Mit-DSS, som du logger på med MitID.

Præmie for din ægtefælle/samlever opkræves på giro og sendes til din privatadresse/mail.

Børn i alderen 0-24 år er automatisk omfattet af forsikringen. Vi anbefaler, at du opretter dine børn i alderen 0-24 år via portalen, da det sikrer en hurtigere skadeanmeldelse.

Hvornår er sidste frist for at tilmelde min familie?

Du kan løbende tilmelde din familie. Dog skal du være opmærksom på, at der er karens på 6 måneder for eksisterende lidelser for familiemedlemmer, som ikke tidligere har haft en sundhedsforsikring.

Anciennitet fra tidligere sundhedsforsikring kan overføres ved ubrudt overgang fra tidligere ordning – det skal være anciennitet fra nuværende selskab, eller fra et andet forsikringsselskab. Du tilmelder din familie via ”Mit DSS” og her angives en evt. anciennitet fra tidligere.

Hvis du i løbet af januar måned tilmelder ægtefælle/samlever som tidligere var omfattet af dækning hos nuværende selskab, således ægtefælle/samlever får opstart 1. januar, ses dette som ubrudt overgang.

Hvilke børn er omfattet af den kollektive børnedækning?

Alle dine børn er omfattet i alderen 0 – 24 år. Både dine egne og sammenbragte børn fra evt. ægtefælle/samlever uanset bopæl.

Hvor kan jeg finde mere information?

Du får adgang til Dansk Sundhedssikrings portal, hvor du kan se dine dækninger, tilmelde familie og oprette en skade, hvis du foretrækker online skadeanmeldelse.

Ved oprettelsen modtager du et brev i din e-Boks med link til portalen. Du logger på med dit MitID.

Kontakt Dansk Sundhedssikring før behandling

Medarbejdere skal altid kontakte Dansk Sundhedssikring, før de går til behandling. Dansk Sundhedssikring anbefaler at anmelde skader online via Mit DSS, da det er den hurtigste måde at registrere de nødvendige oplysninger. Anmeldte skader behandles hurtigt og i de fleste tilfælde fra dag til dag.

Kontakt sundhedsteamet på tlf. 70 20 61 21.