Har du en arbejdsskadeforsikring?

Som virksomhedsejer er du forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig. Ansatte betegnes som en person, der er antaget til at udføre arbejde for dig, uanset timeantal og aflønning. Arbejdsskadeforsikringen dækker hvis dine ansatte bliver udsat for en hændelse, mens de udfører arbejde for dig som arbejdsgiver.

 

Arbejdsskadedækningen omfatter:

Personskade

 • Udgifter til medicin, behandling og genoptræning, hvor behandlingen har helbredende virkning.
 • Godtgørelse for varigt mèn.
 • Erstatning for varigt tab af erhvervsevne.
 • Erstatning for tab af forsørger.
  • Erstatning til ægtefælle/samlever gennem 2 år.
  • Erstatning til børn under 18 år.

Briller og høreapparater

Akut krisehjælp

 • Dækningen i Sønderjysk Forsikring er udvidet til at omfatte akut krisehjælp på samtlige ansatte. Der skal være tale om en meget voldsom hændelse på arbejdet, der er årsag til, at der er behov for samtale med en krisepsykolog.
 • Henvendelse ved behov for akut krisehjælp:
  • I vores åbningstid på tlf. 74 42 75 00.
  • Udenfor vores åbningstid kontakt til SOS på tlf. 38 48 81 21.

 


 

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige omstændigheder på udvalgte områder:

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefælle
Som selvstændig erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefælle er du/I ikke omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Du/I har mulighed for at tegne en frivillig dækning, hvormed du/I vil have samme dækning som ovenfor anført.  Dog med en selvrisiko, der er individuel og vil fremgå af din police. 

Hvis der er tale om samlever, så vil samleveren være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis samleveren betragtes som ansat.
 

Hvis du har private personer, der hjælper
For private personer er hjælp i den private husholdning eller private tjenester omfattet af en puljeordning, når timetallet ikke overstiger 400 timer pr. kalenderår. Overstiger timeantallet dette, er der pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring.

Hjælp i den private husholdning kan være:

 • Børnepasning
 • Rengøringshjælp
 • Gartnerhjælp
 • Håndsrækninger
   

Hvis du står for en forening
Der er pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring hvis foreningen:

 • Har ansatte til at udføre arbejde for sig
 • Hvis foreningen benytter ikke-medlemmer til at udføre opgaver
 • Hvis arbejdet i foreningen er mere, end hvad man kan forlange af et medlem
 • Hvis arbejdet går ud over foreningens formål

Er du i tvivl om jeres forening skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, kan du kontakte os her.

Få et tilbud til din virksomhed

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Hidden
Hidden
Er du kunde i forvejen?

Hos Sønderjysk Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Værd at vide

Hvor kan jeg få mere at vide om arbejdsskader?

Du kan få mere info via:

 • Arbejdsmarkeds Erhvervssikring, der er en myndighed, der behandler arbejdsskader. Se mere her
 • Forsikringsoplysningen, der har generel information om arbejdsgiver og ansatte. Se mere her
 • Ulykkespatientforeningen, der kan give støtte til ulykkespatienter. Se mere her.
Hvor kan jeg anmelde personskader?

Personskader anmeldes direkte til virk.dk her.

Vær opmærksom på at hvis din medarbejder har været udsat for en brilleskade eller høreapparatskade, skal det anmeldes via formularen her.

Få overblik over virksomhedens forsikringer på Min side erhverv

Som erhvervskunde har du altid adgang til selvbetjeningen ”Min side”. Her finder du overblik over virksomhedens forsikringer, og hvad de dækker. Her kan du også hurtigt anmelde skader.

Gå til Min side erhverv