Familien

Familiens behov for forsikringer og dækninger bærer normalt præg af ønsket om tryghed i tilværelsen. Du er nu etableret og har måske både hus og bil og andre større værdier, der skal forsikres.

Familiens typiske forsikringsbehov dækkes normalt af følgende forsikringer:

Husforsikring eller fritidshusforsikring

En hus- eller fritidshusforsikring indeholder typisk dækninger for brand, anden bygningsbeskadigelse (kasko), svamp og insekt samt udvidet rørskade (skjulte rør -herunder stikledninger). Husforsikringen kan også udvides med en råddækning.

Ved at vælge en sådan fuldt kombineret forsikring er du sikret en optimal dækning til en overkommelig pris.

Læs mere om vores husforsikring her

Indboforsikring (Familiens Basisforsikring 2)

Forsikringen dækker dit indbo ved bl.a. brand-, tyveri- og vandskader. Den indeholder tillige en ansvarsdækning for hele familien, ID-sikring, psykologisk krisehjælp og mange andre ydelser, som skal gøre livet mere enkelt og mere sikkert - både ude og hjemme. Herudover kan den udvides med diverse tilvalgsdækninger efter eget ønske og behov. Forsikringssummen tilpasses hjemmets størrelse og standard, hvilket typisk betyder, at summen fastsættes mellem en halv og en hel million kroner.

Læs mere om vores indboforsikring her

Ulykkesforsikring

Hele familien dækkes normalt under samme forsikring - kaldet Familieulykkesforsikring - med summer på 1 million kroner og opefter ved invaliditet. 

Er du alene, kan dit behov afdækkes på en enkeltulykkesforsikring.

For at sikre en høj dækning i alle døgnets timer anbefaler vi, at du tegner forsikringen som heltidsulykke. Dette er især vigtigt, hvis du er aktiv i foreninger, klubber m.v. eller hjælper naboer og venner af og til.

Behovet for udbetaling ved forsørgers død afdækkes typisk på livsforsikringer (se nedenfor) - f.eks. gruppelivs- eller krydslivsforsikringer - der udbetaler en forud fastsat sum, uanset om dødsfaldet skyldes ulykke eller sygdom.

Læs mere om vores ulykkesforsikring her


Bilforsikring og motorcykelforsikring

Afhængigt af køretøjets værdi suppleres den lovpligtige ansvarsforsikring med en kaskoforsikring - eventuelt udvidet med friskadedækning, der dækker glas- og tyveriskader m.v. uden bonustab. 

Igennem Sønderjysk Forsikring er det selvfølgelig også muligt at få en Autohjælpsforsikring - så er du sikker på hjælp, hvis uheldet skulle være ude.

Læs mere om vores bilforsikring her

Læs mere om vores motorcykelforsikring her 

Livsforsikringer, gruppeliv m.v.

Har du børn og forsøgerforpligtelser, er det specielt vigtigt at vurdere behovet for dækning ved død og tab af erhvervsevne. Det har jo store konsekvenser ikke kun for dig selv, hvis du skulle blive ramt af en alvorlig sygdom.Mange vil kunne tilfredsstille deres behov med billige gruppelivs- og gruppeinvalideforsikringer. Andre gange bør behovene afdækkes via deciderede livsforsikringer, evt. suppleret med pensionsordninger. Sønderjysk Forsikring samarbejder med AP Pension, og vi kan også hjælpe dig med afdækningen af dine behov på disse områder.

Øvrige

Udover ovennævnte "typiske" forsikringer kan der alt afhængigt af den enkelte familie være behov for yderligere forsikringer. Det er ofte f.eks. hundeansvarsforsikring,cykelforsikring og bådforsikring.

Er du i tvivl om dit forsikringsbehov, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 74 42 75 00 eller ved at udfylde vores kontaktformular. Så vil en af vores kompetente assurandører kontakte dig med råd og vejledning.