Stormrådet har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet to korte animationsfilm, som kort og klart beskriver, hvad der er op og ned på hjælpen i stormflodsordningen. ​​​​​

​De to infofilm er tænkt som en hjælp til borgere, der trues af eller er ramt af oversvømmelser efter stormflod. Kort og klart får man fortalt, hvad man selv har ansvar for at gøre og hvilken hjælp, man kan regne med at få af den offentlige katastrofeordning.

 

 

Bor du i et risikoområde, kan du for at afværge skaderne:

  • Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
  • Tilkalde assistance fra f.eks. de lokale beredskab i det omfang der er behov for det. 

 Er skaden sket, er det vigtigt, at du hurtigst muligt og inden 2 måneder fra skadedatoen får anmeldt skaden. Klik her for at anmelde din skade.