Gode råd - når skaden er sket

Når skaden er sket, er der 4 regler, som er vigtige at følge:

1.       Sørg for at begrænse skadens omfang så meget som muligt.

2.       Sæt først reparationen i gang, når du har fået grønt lys fra
          Sønderjysk Forsikring.

3.       Lad være med at fjerne eller smide beskadigede ting væk.
          Tag eventuelt nogle fotografier af skaden, hvis udbedring
          ikke kan vente til taksators besigtigelse.

4.       Lad være med at anerkende en eventuel erstatningspligt, men overlad dette
          til Sønderjysk Forsikrings eksperter.

Skyldsspørgsmål

Skyldsspørgsmål og erstatningsansvar ved ansvarsskader (f.eks. ved biluheld) er komplekse områder, hvor du altid bør overlade det til os at tage stilling til, om du eller en af de andre sikrede under forsikringen er ansvarlige for en given skade.

Lad derfor være med at give tilsagn eller påtage dig skyld over for skadelidte, da du herved blot risikerer selv at skulle betale erstatning, hvis skaden ikke er dækket af forsikringen.

Har du brug for øjeblikkelig assistance i forbindelse med en akut skade, kan du kontakte selskabets alarmcentral døgnet rundt på telefon 74 42 75 00.