Brandskader

Hver dag er fuld af potentielle brande, vi som regel når at afværge. Man når lige at flytte lyset, før det antænder gardinerne. Eller man husker at skrue ned for blusset, før madolien bryder i brand. De fleste brande er heldigvis små,  og skaderne er derfor begrænsede. Men hvert år udvikler ca. 10.000 brande sig til langt mere omfattende skader. De væsentligste årsager til brande i vintermånederne er levende lys, fyrværkeri, stjernekastere, optøning af vandrør, rygning i senge og sofaer, brand i aviser/grydelapper/pizzabakker o. lign. på tændt komfur.

Forebyg at en brand udvikler sig

Hvis en brødrister bryder i brand, så start med at slukke kontakten på væggen og hiv evt. stikket ud. Det vil som regel slukke branden. I nødstilfælde kan der bruges vand eller et tykt uldtæppe til at kvæle ilden, når strømmen er afbrudt.

Hvis en gryde med fritureolie bryder i brand, så kvæl ilden under et låg, der er større end gryden. Dæk herefter med låg. Sluk blusset og lad gryden stå til den er helt afkølet. Lad være med at kigge ned i gryden, mens du venter. Hvis det er en elektrisk frituregryde, så start med at tage stikket ud. BRUG ALDRIG VAND! Du risikerer, at den varme olie eksploderer og sprøjter op på dig samtidigt med, at branden vil sprede sig.

Hvis indholdet i skraldespanden bryder i brand, så sluk med vand. En blomsterforstøver er god. Ellers sprøjt vandet på med hånden. Der behøves mindre vand, end du tror.

Hvis et stearinlys antænder gardinet, så riv gardinet ned, rul det sammen og tramp på det eller kvæl ilden med et tykt uldtæppe eller lignende. Det gælder om at kvæle ilden, og det er stort set umuligt, så længe gardinerne hænger, fordi ild kravler opad meget hurtigt.

Hvis en gnist eller noget træ med ild i springer ud fra pejsen og antænder gulvtæppet, så tramp på ilden eller dæk med et brandtæppe. Slå aldrig på ilden, da du kan komme til at sprede den.

Hvis fjernsynet bryder i brand, så afbryd strømmen. Det vil som regel få branden til at stoppe. Hæld ikke vand på, da du kan risikere at ødelægge fjernsynet uden grund. Ring til Brandvæsenet og bed dem checke, om branden er helt slukket. Såfremt der er store flammer, er det selvfølgelig nødvendigt at bruge vand til slukning af branden, når strømmen er afbrudt.

Hvis sofaen, lænestolen eller andre faste stoffer bryder i brand så sluk med vand. Brug forstøver eller sprøjt på i små håndfulde. Der er ingen grund til også at lave vandskade. Ofte er 1/2 - 1 liter vand nok, hvis man bruger den rigtigt.

Hvis der går ild i en persons tøj, så læg personen ned og rul vedkommende ind i et tæppe. Brug magt om nødvendigt. Sørg for at kvæle ilden og brug derefter rigeligt med vand. Slå ikke på ilden, da den så kan sprede sig.

Hvis der går ild i køkkenrullen så sprøjt med vand. Igen i små mængder.

Vær i øvrigt ekstra opmærksom med plastiklysestager og lyskranse, da de går lettere i brand, end man måske skulle tro. 

Brug aldrig åben ild til at optø frosne vandrør. Hvis først det brænder i en skunk, er det næsten umuligt selv at stoppe ilden. Derfor skal du altid bruge varmt vand; dyppe et klæde i det varme vand og vikle det om røret. Gentag dette til røret er optøet. Alternativt kan du tilkalde din lokale VVS-mand, som med sit professionelle udstyr kan optø rørene hurtigt.

Såfremt der er opstået en brand, man ikke selv har kontrollen over, fjern da brandbare ting hurtigst muligt fra det brændende område, hvis det kan ske uden fare for dig selv. Luk vinduer og døre ind til rummet hvor branden er og ring 1-1-2, så brandvæsnet hurtigt kan komme og få kontrol over branden.

Tips til at undgå brand

 • Sæt stearinlys i stabile ikkebrændbare lysestager.

 • Gå aldrig fra et tændt levende lys.

 • Brug selvslukkende stearinlys ved juletræer, juledekorationer, adventskranse og lign. Stil lysene så de ikke kan antænde grene, pynt og andre genstande. Hav en spand vand, vandforstøver eller en ildslukker i nærheden, når du har levende lys i juletræer og lign. Det er en god ide, især til jul, at have noget permanent slukningsmateriel stående.

 • Brug aldrig et komfur som aflæggerplads. Man kan uforvarende komme til at tænde for komfuret, hvorefter der kan gå ild i de ting, som ligger på komfuret.

 • Gå aldrig fra en tændt gryde med sukker eller fedtstof såsom margarine eller olie.

 • Sørg for at tjekke el-installationer jævnligt. Er der mistanke om fejl, så få det hurtigst muligt udbedret.

 • Såfremt en elektrisk genstand begynder at ryge eller lugte brændt, så sluk straks for strømmen og få undersøgt og evt. repareret genstanden.

 • Stil aldrig en elektrisk varmeovn op ad eller for tæt på noget brandbart.

 • Gå ikke fra et tændt strygejern.

 • Lad være med at ryge i sengen, da sengetøj er brandfarligt.

Noget af det farligste, i forbindelse med en brand, er røgen

Den kan betyde, at du bliver bevidstløs, inden du opdager ilden - måske med døden til følge. Det er derfor en meget god ide at montere røgalarmer rundt omkring i boligen. Dette er en relativt enkel og billig måde at redde liv på. Når man sover, er det nemlig hørelsen, der skal redde én i tide. De fleste omkommer ikke af ilden men af røgforgiftning, som gør, at de aldrig vågner og opdager, hvad der sker. Selv en begrænset ulmen kan udvikle røg nok til at forgifte en hel familie.

 

Røgalarmer

Her er nogle tips til hvor mange røgalarmer, du bør have, og hvordan de bør placeres:

En røgalarm skal som hovedregel sidde på det højeste punkt i rummet. Her vil de varme gasser nemlig føre røgen hen og samle sig. Men undlad at placere røgalarmen i nærheden af udsugningen. Den er nemlig beregnet til at tiltrække røg og kan derfor snyde alarmen for røgen, så alarmen ikke går i gang.

Soveværelserne er de absolut vigtigste steder at have røgalarmer. I børnenes værelser kan man med fordel vælge en type, der giver signal i forældrenes soveværelse. Røgalarmerne kan være forbundet enten med ledninger eller være trådløse. Sæt røgalarmen, så børnene ikke kan komme til at rive den ned i leg.
Det er altid sikrest også at have røgalarmer i de områder, der støder op til soveværelserne. F.eks. i en gang eller i rummet før. Det øger chancen for, at man bliver alarmeret, før der kan ske én noget.

Hvis man ofte sætter opvaskemaskinen til om natten eller har en ovn, der selv går i gang med at varme rundstykkerne, før man er stået op, er det en fordel at have en røgalarm i køkkenet. Hvis man ikke har elektroniske apparater, der er i gang uden opsyn, er det ikke umiddelbart nødvendigt. Vær dog opmærksom på, at røgalarmen i køkkenet oftere vil gå i gang i utide.

I stuen må røgalarmen ikke anbringes i nærheden af pejs eller brændeovn, da den ellers vil blive aktiveret, hver gang du fyrer op.

I bryggers eller fyrrum er en røgalarm normalt ikke nødvendig, med mindre man har en fast forbrændingsovn, der fyrer med træ og lignende. 

Hvis man har en elektrisk håndklædevarmer eller lignende i badeværelset, er røgalarmen en god idé. Men ellers er fugten ikke godt selskab for alarmen.

Hvis huset har flere etager, er det en fordel at have alarmer, der giver signal til hver etage. F.eks. ved at være forbundet, så man får besked i stuen, hvis det brænder på 1. sal eller omvendt.

 

Røgalarmer til ældre og handicappede 

Ældre mennesker eller folk, der hører dårligt, kan vælge en røgalarm, der både giver signal med lys og lyd.

Ældre og fysisk besværede bør have flere alarmer end yngre og raske, fordi de skal bruge længere tid på at komme ud af hjemmet, og derfor har brug for at blive alarmeret i ekstra god tid.

 

Læs mere om røgalarmer her

Flugtplan

Det kan være livsvigtigt, at man har en konkret flugtplan, der kan sættes i værk, hvis branden bryder ud.

Lav flugtplanen før branden bryder ud og instruér hele familien i, hvad hver enkelt skal gøre. Det er vigtigt først og fremmest at aftale et sikkert mødested ude i den friske luft i sikker afstand fra den brændende bygning, således at man kan se, at alle er kommet sikkert ud.

Gode råd der redder liv:

 • Bevar roen.

 • Red først mennesker og derefter dyr.

 • Advar de andre i huset med råb og spark på døre.

 • Pas på røgforgiftning. Kravl på alle fire mod udgangen. Hvis det er muligt skal du dække mund og næse med en våd klud eller et vådt håndklæde.

 • Ved alle brande udvikles giftig røg. Indånder du brandrøg, kan du blive bevidstløs på mindre end 1 minut.

 • Før du åbner en dør, skal du altid mærke efter, om den er varm. Hvis den er varm, så lad den være lukket.

 • Lås aldrig døren til værelser, hvor der sover nogen.

 • Husk at børn, ældre mennesker og handicappede har brug for ekstra hjælp.

 • Vær sikker på at døre og vinduer altid kan åbnes og ikke er blokerede.

 • Hvis der går ild i dit tøj, så stop op, fald ned og rul rundt, til ilden går ud.

 • Forlad bygningen hurtigst muligt.

 • Gå aldrig tilbage i en brændende bygning.

 • Ring 112 og gå i sikker afstand af den brændende bygning.


bil.png

Med en bilforsikring hos os har du fri kilometer, og med kaskoforsikring frit værkstedsvalg i Danmark.

Få mere info
mc.png

Saml dine forsikringer og få 15% rabat.

Læs mere
indbo.png

Vores indboforsikring er ikke bare standard. Den indeholder bl.a. ID-sikring og psykologisk krisehjælp.

Få gode råd
icon_House.png

Dit hjem er i trygge hænder hos os. Vi er altid klar med gode råd og vejledning om hvordan du passer bedst på din investering.

Læs mere